خرید پوشاک ترکیهnotice

آموزش نت سنتوردانلود

:: گل هیاهو :: فریدون ::83 :: 4/4 :: Am ::

گل هیاهو

[Am]آهای [C]خوشگل عا[Am]شق آهای [C]عمر دقا[Am]یق

آهای وصل به مو[C]های تو سن[G]جاق شقا[Am]یق

آهای [C]ای گل شب [Am]بو آهای [C]گل هیا[Am]هو

آهای تعنه زده [C]چشم تو به [G]چشمای آ[Am]هو

دلم [Dm]ناله عا[Am]شق آهای [Dm]بنفشه [Am]تر

نکن [Dm]غنچه نش[Am]کفته قل[Em]بم را تو پر[Am]پر

من که [Dm]دل به تو دا[Am]دم چرا [Dm]بردی زیا[Am]دم

بگو [C]با من عا[G]شق چرا [Em]برات زیا[Am]دم

آهای [C]صدای گی[Am]تار آهای [C]قلب رو دیو[Am]ار

اگه دست توی دس[C]تام نذاری [G]خدانگهد[Am]ار

دلت [Dm]یاس پر احساس آی مریم [Am]نازم

تا اون [Dm]روزی که نبضم بزنه ترانه سا[Am]زم

برات [Dm]ترانه سا[Am]زم تو آهن[Dm]گی و سا[Am]زم

بیا برات میخوام [C]از این صدا [G]قفص بسا[Am]زم

آهای خوشگل عاشق ...

تبلچر ملودی گل هیاهو :

T----------5-7-5-8---------5-7-8-7---------5------5---------|                                                

------------------------------------------------8-5-----------|                                                

A--------------------------------------------------------------|                    تکرار                     

---------------------------------------------------------------|                                                

B--------------------------------------------------------------|                                                

---------------------------------------------------------------|                                                

 منبع : www [dot] guitaremarg [dot] blogfa [dot] com [slash] post-3 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال