خرید پوشاک ترکیهnotice

بدایه الحکمه دانلود

منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی کد 1113
فلسفه : ۱- شرح نهایه الحکمه دکتر شیروانی ۲- شرح منظومه سبزواری شرح منظومه انصاری شیرازی(برای مطالعه تفصیلی پیشنهاد می شود) شرح منظومه استاد مطهری (برای تکمیلی خواندن پیشنهاد می شود) شرح مبسوط منظومه استاد مطهری (برای تحقیقی خواندن پیشنهاد می شود) ۳- بدایه الحکمه * برای مرور مطالب در نزدیکی آزمون استفاده از تلخیص نهایه الحکمه خوب است منطق ۱- ترجمه منطق مظفر ۲-جوهر النضید *برای مرور مطالب در نزدیکی آزمون مطالعه تلخیص منطق مظفر پیشنهاد می شود کلام شرح تجرید الاعتقاد علامه شعرانی عربی ۱- صرف ساده ۲- نحو برای دانشجو – انتشارات آستان قدس رضوی ۳- جواهر البلاغه زبان زبان تخصصی و نیمه تخصصی الهیات ب – در صورتی که نزدیک آزمون هستید و فرصت کافی برای آزمون ندارید ۱- فلسفه مرور شرح نهایه الحکمه دکتر شیروانی + مطالعه تلخیص ۲- منطق ترجمه منطق مظفر + تلخیص قسمت موجهات از کتاب جوهر النضید ۳-کلام شرح تجرید علامه شعرانی ۴-عربی صرف: صرف ساده نحو: نحو برای دانشجو بلاغت: مطالعه قرآن به توانا شدن در پاسخ با برخی سوالات بلاغت بصورت سماعی کمک می کند ۵-زبان زبان تخصصی و نیمه تخصصی الهیات

منبع : www [dot] banksoallat [dot] blogfa [dot] com [slash] post-898 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال