خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلودرایگان بازی همسایه جهنمی1و2

عکس هاوخبرهای کشتی کج
عکس جف هاردی

عکس شیمیز

 

این هم عکسی از بیل گولدبرگ بزرگ

این هم یک عکس دیگه

 

سامر اسلم

 این هم عکس از رسلمنیا

 

این هم عکسی از آندرتیکر

رندی ارتون

این هم عکس هایی از مسابقه آندر تیکر و تریپل اچ در رسلمنیا۲۷

حدود یک سال پیشmaster wrestlmania دنیای کشتی کج(شان مایکلز) پس از شکست در مقابل آندر تیکردر رسلمنیا به قولش عمل کردو از دنیای کشتی کج خداحافظی کرد او تعهد کرده بود که اگر از آندر تیکر در رسلمنیا شکست بخورد از دنیای کشتی کج خداحافظی خواهد کردوهمین طور هم شد بدین ترتیب یک ستاره از دنیای کشتی کج خداحافظی کردوبازنشست شد. اما امسال (اج)در حالی که قهرمان کمربند سنگین وزن جهان بود دچار مصدومیت شد و در همان وضع او هم از دنیای کشتی کج خداحافظی کرد و کمر بند سنگین وزن جهان در هوا ماند کریشن و آلبرتو دریو این کمربند را چلنج کردند وبا هم مسابقه دادند و کریشن مسابقه را برد و صاحب کمربند شد اما 5روزبیشتر طول نکشید که سروکله ی رندی ارتون پیدا شد و با کریشن سر این کمربند مسابقه داد و ارتون مسابقه را برد و صاحب کمر بند شد و پس از4ماه درگیری با کریشن در پی پرویو مانی این دبنک کریشن بالاخره توانست رندی ارتون را شکست دهد و برای دومین بار قهرمان جهان شود.صحبت هایی هم میشود از مرگ آندر تیکرو ریمیستریو که شایعه ای بیش نیست زیرا هر دوی آن ها زنده اند. دوستان عزیز نظر یادتون نره که دلخور میشم .

 

در اسمک دان دنیل برایان قهرمان مانی این د بنک سال۲۰۱۱شدو توانست با شکست ۷کشتی گیر دیگرچمدان را بردارد و قهرمان شود حالا او هروقت بخواهد می تواند قهرمان کمر بند سنگین وزن جهان را چلنج کند.امادر(راو)آلبرتودریوقهرمان مانی این د بنک سال۲۰۱۱شدو توانست با شکست ۷کشتی گیر دیگرچمدان را بردارد و قهرمان شود حالا او هروقت بخواهد می تواند قهرمان کمر بند دابلیودابلیوایرا چلنج کند.منبع : saeedy10 [dot] blogfa [dot] com [slash] post-21 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال