خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلودرمان قمارعشق برای موبایل

خلاصه رمان یک شاخه گل سرخ برای غمم

خلاصه کاملی از رمان موجود نیست ، قسمتی از کتاب:


جوان بی اعتنا به چاپلوسی کاسب منشانه مدیر هتل با قدمهای بلند وارد سالن بزرگ هتل دربند شد . با ورود او برای یک لحظه همهمه ها فرونشست و چشم ها به او دوخته شد . مرد جوان پشت میزی که در یکی از گوشه های نزدیک به پیست رقص بود نشست و نگاهش مثل پرنده ای غریب و آشیانه گم کرده در سالن به پرواز در آمد ، بدون اینکه واقعا بتواند چیزی را تشخیص دهد یا چیزی توجهش را جلب کند .منبع : bia2dastanonline [dot] blogfa [dot] com [slash] post-299 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال