خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود آسان

کد آهنگ خداحافظ با صدای احسان خواجه امیری
کد آهنگ خداحافظ با صدای احسان خواجه امیری

برای دریافت کد آهنگ به ادامه مطلب بروید...

   <P align=center><OBJECT style="BORDER-RIGHT: 3px solid; BORDER-TOP: 3px solid; BORDER-LEFT: 3px solid; BORDER-BOTTOM: 3px solid" height=46 width=147 classid=clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6><PARAM NAME="URL" VALUE="http://asancode.persiangig.com/ehsan khaje amiri/ehsan khaje amiri-khodahafez.wma"><PARAM NAME="rate" VALUE="1"><PARAM NAME="balance" VALUE="0"><PARAM NAME="currentPosition" VALUE="0"><PARAM NAME="defaultFrame" VALUE=""><PARAM NAME="playCount" VALUE="5"><PARAM NAME="autoStart" VALUE="-1"><PARAM NAME="currentMarker" VALUE="0"><PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1"><PARAM NAME="baseURL" VALUE=""><PARAM NAME="volume" VALUE="100"><PARAM NAME="mute" VALUE="0"><PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"><PARAM NAME="stretchToFit" VALUE="0"><PARAM NAME="windowlessVideo" VALUE="0"><PARAM NAME="enabled" VALUE="-1"><PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="-1"><PARAM NAME="fullScreen" VALUE="0"><PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE=""><PARAM NAME="SAMILang" VALUE=""><PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE=""><PARAM NAME="captioningID" VALUE=""><embed src="http://asancode.persiangig.com/ehsan khaje amiri/ehsan khaje amiri-khodahafez.wma" stretchtofit="true" loop="true" enablecontextmenu="false" showcontrols="true" height="165" width="135" name="WMP1"></embed></OBJECT<P align=center><A href="http://sallyport.ir/ref.php?url=asancode.mihanblog.com/" target=_blank>کد آهنگ</A></P><A href="http://sallyport.ir/ref.php?url=easycode.mihanblog.com/" target=_blank>سفارش کد آهنگ </A></P>چنانچه از خدمات آسان کد رضایت دارید با یک کلیک بر روی آیکن زیر ما را در گوگل پلاس محبوب کنید
 منبع : asancode [dot] mihanblog [dot] com [slash] post [slash] 79

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال