خرید پوشاک ترکیهnotice
برچسب :

دانلود آهنگ baby tonight

اس ام اس فارسی 5610 دانلود رایگان

دانلود آهنگ های خارجی با متن ترجمه آن

"Hello"

"الو!"

"Hi, it's me. What's up baby?

"سلام، منم. چه خبر عزیزم؟"

I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight so don't stay up and wait for me, ok?"

ببخشید، گوش کن، امشب دیر میام خونه پس نمیخواد منتظرم وایستی، باشه؟

"Where are you?"

"تو کجایی؟"

"Say that again."

"دوباره بگو!"

"Hello"

"الو!"

"You're really dropping out. I think my battery must be low.
Listen, if you can hear me, we're going to a place nearby alright. Gotta go!"

"صدات نمیاد. باید باطریم ضعیف شده باشه. گوش کن، اگه صدام رو میشنوی داریم (با بچه ها) میریم جایی که همون نزدیکیهاست. دیگه باید برم!...

Let me tell you the story 'bout the call that changed my destiny

بذارین داستانی راجع به تماس تلفنی بهتون بگم که سرنوشتم رو تغییر داد

Me and my boys went out just to end up in misery

من و دوستام رفتیم بیرون تا یه طمعی کنیم

Was about to go home when there she was standing in front of me

 داشتم میرفتم خونه که دیدم اون روبروم وایستاده

And said "Hi, I got a little place nearby, wanna go?"

و گفت: سلام.من یه مکان این دور وبرا دارم، میای؟

I should've said no, someone's waiting for me

باید می گفتم نه، یکی (خونه) منتظرمه

but I called my girl up and said.

اما به دوست دخترم زنگ زدم و گفتم

Listen baby I'm sorry

گوش کن عزیزم، متاسفم

Just wanna tell you don't worry

میخواستم بگم که نگران نشی

I will be late, don't stay up and wait for me

من دیر میام خونه، پس نمی خواد منتظرم وایستی

I said again you're dropping out my battery is low

دوباره گفتم صدات نمیاد،باید باطریم ضعیف شده باشه.

Just so you know, we're going to a place nearby

میخواستم بدونی (با بچه ها)داریم میریم جایی که همون نزدیکیهاست

Gotta go!

دیگه باید برم!

Now two years gone, nothing's been won

حالا دو سال گذشته و من نتونستم هنوز کاری کنم

I can't take it back, what's done is done

نمی تونم به اون روزا برگردم، کاریه که شده

One of her friends found out that she wasn't my only one

یکی از دوستاش فهمید که اون تنها عشق من نیست

And it eats me from inside that she's not by my side

و این که اون دیگه پیش من نیست داره من رو از داخل میخوره

Just because I made that call and lied

فقط وفقط بخاطر اون تماس تلفنی ودروغی که گفتم

Listen baby I'm sorry

گوش کن عزیزم، متاسفم

Just wanna tell you don't worry

میخواستم بگم که نگران نشی

I will be late, don't stay up and wait for me

من دیر میام خونه، پس نمی خواد منتظرم وایستی

I said again you're dropping out my battery is low

دوباره گفتم صدات نمیاد،باید باطریم ضعیف شده باشه.

Just so you know, we're going to a place nearby

میخواستم بدونی (با بچه ها)داریم میریم جایی که همون نزدیکیهاست

Gotta go!

دیگه باید برم

Listen baby I'm sorry (hello!) (2x)

گوش کن عزیزم متاسفم (الو!)

Gotta go

دیگه باید برم

Ohhhh, ohhhh

Let me tell you the story 'bout the call that changed my destiny

بذارین داستانی راجع به تماس تلفنی بهتون بگم که سرنوشتم رو تغییر داد

Me and my boys went out just to end up in misery

من و دوستام رفتیم بیرون تا یه طمعی کنیم

Was about to go home when there she was standing in front of me

 داشتم میرفتم خونه که دیدم اون روبروم وایستاده

And said "Hi, I got a little place nearby

و گفت: سلام.من یه مکان این دور وبرا دارم،

There we goooooooooooo

بزن بریم

Listen baby I'm sorry

گوش کن عزیزم، متاسفم

Just wanna tell you don't worry

میخواستم بگم که نگران نشی

I will be late, don't stay up and wait for me

من دیر میام خونه، پس نمی خواد منتظرم وایستی

I said again you're dropping out my battery is low

دوباره گفتم صدات نمیاد، باطریم ضعیف شده باشه.

Just so you know, we're going to a place nearby

میخواستم بدونی (با بچه ها)داریم میریم جایی که همون نزدیکیهاست

Gotta go!

دیگه باید برم

Listen baby I'm sorry

گوش کن عزیزم، متاسفم

Just wanna tell you don't worry

میخواستم بگم که نگران نشی

I will be late, don't stay up and wait for me

من دیر میام خونه، پس نمی خواد منتظرم وایستی

I said again you're dropping out my battery is low

دوباره گفتم صدات نمیاد، باطریم ضعیف شده باشه.

Just so you know,

میخواستم بدونی

 we're going to a place nearby

(با بچه ها)داریم میریم جایی که همون نزدیکیهاست

we're going to a place nearby

(با بچه ها)داریم میریم جایی که همون نزدیکیهاست

Gotta go!

دیگه باید برم

دانلود آهنگ

sms انگليسي

يك بازي جالب فلش

داستان هاي بسيار زيبا

داستان‌هاي كوتاه انگليسي با ترجمه فارسي

آهنگ های خارجی با ترجمه فارسی

یک عاشقانه بسیار زیبا

منبع: hottranslatedlyrics.blogfaمنبع : www [dot] rrp [dot] blogfa [dot] com [slash] post-462 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال