خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود امتحان نهایی همراه با پاسخنامه

سوالات امتحان نهایی سوم راهنمایی همراه با پاسخنامه خرداد 90

سوالات امتحان نهایی سوم راهنمایی همراه با پاسخنامه خرداد 90

روز

تاريخ

امتحان روزانه

طرح جامع

يکشنبه

1/3/90

قرآن

 

سه شنبه

3/3/90

ریاضی

 

پنجشنبه

5/3/90

دینی(عادی)

دینی(جامع) 

شنبه

7/3/90

تاریخ(عادی)

تاریخ(جامع) 

دوشنبه

9/3/90

زبان(انگلیسی)

زبان(فرانسه)

 

سه شنبه

10/3/90

املای(عادی)

 

پنجشنبه

12/3/90

عربی

 

دوشنبه

16/3/90

علوم(تجربی)

 

چهارشنبه

18/3/90

جغرافی(عادی)

جغرافی(جامع) 

پنجشنبه

19/3/90

حرفه

 

شنبه

21/3/90

اجتماعی(عادی)

 اجتماعی(جامع) 

دوشنبه

23/3/90

دفاعی(پسران)

دفاعی(دختران) 

سه شنبه

24/3/90

انشاء

 منبع : amoozesheg [dot] blogfa [dot] com [slash] post-81 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال