خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود انواع تقدیرنامه و سپاس نامه

روش مطالعه عربی
 

روش مطالعه اختصاصی درس عربی :

آیا تاكنون به این موضوع فكر كرده اید كه هنگام مطالعه از چه روشی استفاده می كنید؟ یك روش مطالعه ی صحیح و اصولی می تواند بسیاری از مشكلات تحصیلی را از بین ببرد. شاید با افرادی برخورد كرده باشید كه می گویند: همه ی كتاب ها و جزوه ها را می خوانم، اما موقع امتحان آن ها را فراموش            می كنم یا من استعداد درس خواندن را ندارم، چون با این كه همه ی مطالب را  می خوانم امّا همیشه نمراتم پایین است.


بسیاری از این گونه مشكلات به عدم آگاهی از روش صحیح برای مطالعه ی هر درس مربوط است. عده ای فقط به حفظ كردن مطالب اكتفا می كنند بطوریكه به یادگیری معنا و مفهوم توجه چندانی ندارند امّا آنچه حائز اهمیّت است یادگیری معنا و مفهوم است. بنابراین قبل از این كه خود را محكوم كنیم به نداشتن استعداد، كمبود هوش و كمبود علاقه بهتر است، نواقص خود را در روش مطالعه ی درس عربی بیابیم و به اصلاح آنها بپردازیم در این صورت به لذت درس خواندن پی خواهیم برد. اولین قدم در این راستا آن است كه با اندكی تفكّر عادت های نامطلوب خود را در مطالعه یافته،سپس عادت های مطلوب را جایگزین آن نماییم .

شیوه ی درست مطالعه مزیت هایی چند دارد :

1- كاهش زمان مطالعه

2- افزایش مدت نگه داری مطالب در حافظه

3- آسان تر شدن به خاطر سپردن اطلاعات

به طوركلی محتوای مطالب كتب درس عربی قابل تقسیم به سه بخش است :

الف) ترجمه و درك و فهم متون

ب ) بررسی قواعد و نكات دستوری درس

ج) تمرینات درس

ترجمه و درك و فهم متون درس :

در مطالعه و یادگیری این بخش موارد زیر پیشنهاد می گردد :

ابتدا متن درس را یك بار به آرامی بخوانید. توجه به موضوع و عنوان متن تا حدودی می تواند هدف و فضای كلی از درس را در ذهنتان ترسیم نماید .

آیا متن درس به موضوع علمی اشاره دارد؟ (متن درس سوّم از كتاب عربی 2 و 3 عمومی)

آیا به گوشه هایی از زندگانی بزرگان اشاره دارد ؟( متن درس دوم كتاب عربی یك و عربی 2 عمومی )

و یا اشعاری است كه به مسائل اجتماعی و اخلاقی می پردازد؟

پس از خواندن متن لغات و اصطلاحاتی كه معنایشان را نمی دانید، جدا و مشخص نمایید. در ابتدا معنای كلمات را از طریق كلمات هم خانواده ی و آن و یا از راه شناخت معانی كلمات مجاور آن كه ممكن است با آن كلمه مترادف و یا متضاد باشند حدس بزنید. سپاس معانی ارائه شده ی خودتان را با معانی كلمات كه در قسمت « لغه نامه» در انتهای كتاب امده است تطبیق دهید. باید دقت كنید كه بعضی از كلمات در تركیب و قالب جمله ممكن است معنای خاص و اصطلاحی داشته باشد، بنابراین سعی نمایید، معنای كلمات را با توجه به مفهوم جمله، به صورت كاربردی یاد بگیرید.

هدف كلی از متن درس را كشف نمایید و كوشش نمایید برای آن متن، عنوان دیگری نیز ارائه دهید. به سؤالات درك مطلب در انتهای متن به دقت پاسخ دهید. اگر در آخر متن سئوالاتی طرح نشده باشد خودتان سؤالات مناسبی طراحی نموده و با توجه به متن به آن پاسخ دهید.

لغات و كلمات مترادف و متضاد متن را پیدا كنید. برای یادگیری بهتر این بخش، بهتر است یك دفترچه جیبی تهیه نمایید. معانی لغات و اصطلاحات مشكل را در آن یادداشت نموده و همیشه آن را همراه خود داشته باشید و در مواقع ضروری آن را مرور نمایید .

روش مطالعه و یادگیری قواعد درس:

همانطور كه می دانید مهمترین بخش یادگیری مطالب در زمان تدریس صورت می گیرد. بنابراین دقت و توجه به مطالب ارائه شده توسط دبیران و اساتید گرامی در كلاس بسیار مهم است. این عادت را در خود تقویت كنید كه قبل از  ارائه ی درس جدید توسط دبیر، قواعد و نكات دستوری درس را از پیش مطالعه نمایید. اگر مطالب جدید در ارتباط با درس و مطالب گذشته باشد حتماً باید با مطالب پیش نیاز آشنایی كافی داشته باشید. در یادگیری بهتر قواعد می توانید از روش خلاصه نویسی و نكته برداری استفاده نمایید و قواعد رادر قالب جدول و نمودار تنظیم نمایید .

به عنوان مثال :

مرفوعات : مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل و ...

منصوبات : مفعول به ، مفعول فیه و ...

اصلی

فرعی

 

ظاهری

محلی

تقدیری

  مجرورات : مجرور به حرف جرّ ، مضاف الیه

 

انواع اعراب

 

روش مطالعه و حلّ تمرینات درس عربی :

چون در دورة دبیرستان سؤالات به زبان عربی نوشته می شود، خودتان را عادت دهید كه بیشتر به متن عربی سؤال( نه ترجمه ی فارسی آن) توجّه نمایید. معمولاً سؤالات عربی با یك فعل «امر» آغاز می شود نظیر اُكتُبْ ( بنویس)، أكمل الفراغ یا اِملأ الفراع، جای خالی را تكمیل یا پركن، اِجْعَل: قرارده ، اُذكُرْ : ذكر كن میِّزه (أبدل) تغییر ده و یا تبدیل كن و مانند آن ...

اگر تمرینات درس مربوط به مشخص كردن نقش و اعراب كلمات است مثلاً : فاعل، مفعول، مضاف الیه، صفت، مفعول فیه و غیره و... ، ترجمه و فهم و درك عبارت نقش تعیین كننده ای در رسیدن به پاسخ و كشف اعراب كلمات دارد. بنابراین ابتدا جمله را ترجمه نمایید، سپس با توجه به ترجمه و شباهتها و تفاوتهای قواعد و دستور زبان فارسی و عربی نقش واعراب كلمات را بهتر ودقیق تر            می توانید تشخیص دهید. در صورت بروز مشكل می توانید به قواعد كتاب یا به قواعدی كه خود خلاصه برداری كرده اید مراجعه كنید. نكته قابل ذكر این است كه با توجه به زمان اندك برنامه ی درس عربی، تمرینات درس به چند تمرین و در محدوده ی یك یا دو صفحه خلاصه شده است و ممكن است برای یادگیری كامل، شما به تمرینات بیشتری نیاز داشته باشید، برای این هدف می توانید از كتاب كار معتبر استفاده نمایید و یا بهتر است قواعد درس را در متن درس جستجو و بررسی نمایید و آن را به صورت كاربردی اجرا نمایید. بنابراین بهترین شیوه در افزایش مهارت  « الاعراب»، پیدا كردن نقش كلمات و بررسی متن دروس و تمرینات است. پس از مدتی پیشنهاد می شود كه جملات را بدون اعراب بنویسید و آن را حركت گذاری و تركیب نمایید. خلاصه آن كه عربی درسی است كه بیشتر بر پایه فهمیدن و درك مطالب استوار است و با تمرین و تكرار نتیجه مطلوب حاصل خواهد گردید و در چنین حالتی است كه مطالب آموخته شده به سادگی و به راحتی از ذهن پاك نخواهد شد.
منبع : alarabiya [dot] mihanblog [dot] com [slash] post [slash] 17

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال