خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود جانم به قربانت نرو

آمدي جانم به قربانت ولي حالا چرا از استاد شهریار

 آمدي جانم به قربانت ولي حالا چرا ؟                    بي وفا، بي وفا حالا كه من افتاده ام از پا چرا ؟

     نوشدارويي و بعد از مرگ سهراب آمدي

                                                     سنگدل اين زودتر مي خواستي حالا چرا ؟

عمر ما ار مهلت امروز و فرداي تو نيست

                                                 من كه يك امروز مهمان توام فردا چرا ؟

نازنينا ما به ناز تو جواني داده ايم

                                                 ديگر اكنون با جوانان نازكن با ما چرا ؟

وه كه با اين عمر هاي كوته بي اعتبار

                                              اين همه غافل شدن از چون مني شيدا چرا ؟

آسمان چون جمع مشتاقان ، پريشان مي كند

                                               درشگفتم من نمي پاشد ز هم دنيا چرا ؟

شهريارا بي حبيب خود نمي كردي سفر

                                               راه عشق است اين يكي بي مونس و تنها چرا ؟

                                         منبع : morteza4 [dot] blogfa [dot] com [slash] post-7 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال