خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود جدول حقوق و دستمزد سال 90 طبقه بندی مشاغل

جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد در سال ۹۱

‌سقف معافیت مالیاتی سال جاری حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی در حالی 5 میلیون و 800 هزار تومان بود که این متغیر برای سال آینده با افزایش 13 درصدی به 6 میلیون و 600 هزار تومان خواهد رسید.

براساس این گزارش، این جدول معافیت های مالیاتی حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی بر مبنای لایحه بودجه سال 91 به اهتمام موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان تهیه شده است و معمولاً سازمان امور مالیاتی نیز پس از تصویب نهایی بودجه بر اساس رقمی که برای سقف معافیت مالیاتی در مجلس تعیین شده است، بر اساس همین سازوکار جدول مشابهی را تدوین و برای اجرا ابلاغ می کند.

جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد بر اساس ارقام لایحه بودجه سال 91 به شرح ذیر است.

 

کارکنان بخش

غیر دولتی

کارکنان بخش دولتی نرخ مالیاتی حقوق سالانه مشمول مالیات حقوق سالانه حقوق ماهانه مالیات ماهانه مالیات سالانه مالیات ماهانه  مالیات سالانه --- --- --- --- --- --- 66.000.000

5.500.000

30.000 360.000 30.000 360.000 10 3.600.000 69.600.000 5.800.000 50.000 600.000 50.000 600.000 10 6.000.000 72.000.000 6.000.000 100.000 1.200.000 100.000 1.200.000 10 12.000.000 78.000.000 6.500.0000 150.000 1.800.000 150.000 1.800.000 10 18.000.000 84.000.000 7.000.000 183.333 2.200.000 183.333 2.200.000 10 22.000.000 88.000.000 7.333.333 200.000 2.400.000 200.000 2.400.000 10 24.000.000 90.000.000 7.500.000 350.000 4.200.000 350.000 4.200.000 10 42.000.000 108.000.000 9.000.000 550.000 6.600.000 450.000 5.400.000 10/20 54.000.000 120.000.000 10.000.000 650.000 7.800.000 500.000 6.000.000 10/20 60.000.000 126.000.000 10.500.000 750.00 9.000.000 550.000 6.600.000 10/20 66.000.000 132.000.000 11.000.000 850.000 10.200.000 600.000 7.200.000 10/20 72.000.000 138.000.000 11.500.000 950.000 11.400.000 650.000 7.800.000 10/20 78.000.000 144.000.000 12.000.000 1.183.333 14.200.000 766.66 9.200.000 10/20 92.000.000 166.000.000 13.833.333 1.391.666 16.700.000 85.000 10.200.000 10/20/25 102.000.000 168/000/000 14.000.000 1.891.666 22.700.000 1.050.000 12.600.000 10/20/25 126.000.000 192.000.000 16.000.000 2.391.666 28.700.000 1.250.000 15.000.000 10/20/25 150.000.000 216.000.000 18.000.000 2.891.666 34.700.000 1.450.000 17.400.000 10/20/25 174.000.000 240.000.000 20.000.000 3.266.666 39.200.000 1.600.000 19.200.000 10/20/25 192.000.000 258.000.000 21.500.000 3.308.333 39.700.000 1.616.666 19.400.000 10/20/25 194.000.000 260.000.000 21.666.666 3.291.666 53.700.000 2.083.333 25.000.000 10.20.25 250.000.000 316.000.000 26.333.333 8.578.000 102.900.000 3.450.000 41.400.000 10/20/25/30 414.000.000 480.000.000 40.000.000 14.575.000 174.900.000 5.450.000 65.400.000 10/20/25/30 654.000.000 720.000.000 60.000.000 17.575.000 210.900.000 6.450.000 77.400.000 10/20/25/30 774.000.000 840.000.000 70.000.000 23.225.000 278.700.000 8.333.333 100.000.000 10/20/25/30 1.000.000.000 1.066.000.000 88.833.333 --- --- --- --- 10/20/25/30/35 --- بیشتر از 1.066.000.000 بیشتر از 88.833.333

دانلود جدول معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد سال 91منبع : hesabdari20 [dot] blogfa [dot] com [slash] post-86 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال