خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود جزوه ریاضی مشتق و انتگرال

دانلود کتاب احتمال شلدون راس
 

در این پست کتاب احتمال شلدون راس را با ترجمه فارسی قرار داده ایم.

سرفصل های این کتاب 448 صفحه ای:

فصل اول :  انالیز ترکیبی

فصل دوم : اصول احتمال

فصل سوم: احتمال شرطی و استقلال

فص چهارم : متغیرهای تصادفی

فصل پنجم : متغیرهای تصادفی پیوسته

فصل ششم:توزیع توام متغیرهای تصادفی

فصل هفتم : میانگین

فصل هشتم : قضایای حدی

فصل نهم : چند موضوع دیگر احتمال

فصل دهم : شبیه سازی


برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.
منبع : mathbook [dot] mihanblog [dot] com [slash] post [slash] 91

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال