خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود جی پی اس 5700

رمز های بازی جی تی ای آی وی برای ایکس باکس

به نام خدا

من امروز برایتان رمز های بازی جی تی ای آی وی برای ایکس باکس را می گذارم امید وارم خوشتان بیاید.

عملكرد

شماره تلفن

سلامتی
پر شدن سلامتی و گرفتن سلامتی كامل نيكو...

4825550100

زره
نيكو يك جليقه ضد گلوله ميپوشد...

3625550100

گرفتن اسلحه سری اول
Baseball Bat, Handgun, Shotgun, MP-10, M4, Sniper Rifle, RPG, Grenades.

4865550100

گرفتن اسلحه سری دوم
Knife, Molotovs, Handgun, Shotgun, Uzi, AK47, Sniper Rifle, RPG

4865550150

وانتد لول از كار بيفتد
هيچ پلیسی ديگر دنبال نيكو نمي آيد(آچيومنتWalked free را نابود مي سازد!!*)

2675550100

افزايش دادن وانتد لول
اضافه شدن يك ستاره به قدرت پليس

2675550150

تغييرات آب و هوا/ تغييرات روشنایی
شما ميتوانيد آب و هوا و روشنایی تصوير را مشخص كنيد

4685550100

هليكوپتر جنگنده

يك هليكوپتر ظاهر مي شود و نيكو مي تواند سوار آن بشود

3595550100

قايق

يك قايق  ظاهر مي شود و نيكو مي تواند سوار آن بشود

9385550100

موتور NRG-900

يك
موتورظاهر مي شود و نيكو مي تواند سوار آن بشود

6255550100

موتور Sanchez
موتورظاهر مي شود و نيكو مي تواند سوار آن بشودSanchez يك

6255550150

ماشين FIB Buffal

2275550100

ماشين Comet

2275550175

ماشين Turismo

2275550147

ماشينCognoscenti

2275550142

ماشين SuperGT

2275550168منبع : ojansalemi [dot] blogfa [dot] com [slash] post-1 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال