خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود داریوش تو اون شام مهتاب

تـــو اون شام مهتــــاب+دانلود

تو اون شام مهتاب كنارم نشستـي
عجب شاخه گل‌وار به پايم شكستی

قلم زد نگاهت به نقش‌آفريني
كه صورتگري را نبود اين‌چنيني

پريزاد عشق رو مه‌آسا كشيدي
خدا را به شور تماشا كشيدي
تو دونسته بودي چه خوش‌باورم من
شكفتي و گفتي از عشق پرپرم من

تا گفتم كي هستي تو گفتي يه بي‌تاب
تا گفتم دلت كو تو گفتي كه درياب
قسم خوردي بر ماه كه عاشق‌‌تريني
تو يك جمع عاشق تو صادق‌تريني
همون لحظه ابري رخ ماه رو آشفت
به خود گفتم اي واي مبادا دروغ گفت
گذشت روزگاري از اون لحظه ناب
كه معراج دل بود به درگاه مهتاب
در اون درگه عشق چه محتاج نشستم
تو هر شام مهتاب به يادت شكستم
تو از اين شكستن خبر داري يا نه
هنوز شور عشق رو به سر داري يا نه
تو دونسته بودي چه خوش‌باورم من
شكفتي و گفتي از عشق پرپرم من
تا گفتم كي هستي تو گفتي يه بي‌تاب
تا گفتم دلت كو تو گفتي كه درياب
قسم خوردي بر ماه كه عاشق‌‌تريني
تو يك جمع عاشق تو صادق‌تريني
همون لحظه ابري رخ ماه رو آشفت
به خود گفتم اي واي مبادا دروغ گفت
هنوز هم تو شب‌هات اگه ماه رو داري
من اون ماه رو دادم به تو يادگاري
اگه دوست داری دانلودش کنمنبع : gh0rbatnesheen [dot] blogfa [dot] com [slash] post-27 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال