خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود رایگان ورزش ایروبیک بانوان

دانلود پروژه درس آمار و احتمالات

نام مقاله : پروژه درس آمار و احتمالات
نویسنده : سايت مقاله رايگان

ساخته شده با نرم افزار : نرم افزار آفيس ورد

قالب مقاله : DOC

محقق : محمد irdoc

پسورد : www.irdoc.net

خلاصه مقاله :

این پروژه شامل موضوعات و نمودارهای زیر است

نمرات نهایی درس ریاضی ۲۰ دانشجوی دختر وپسر

میانگین و انحراف معیار و میانگین و میانه و مد و … بصورت جدول

نمودار میله ای فراوانی

نمودار فراوانی تعداد دانشجویان دختر وپسر

نمودار دایرهای نمرات درس ریاضی

نمودار دایره ای تعداد دانشجویان دختر و پسر

نمودار هیستوگرام نمرات درس ریاضی

آمارهای توصیفی

رگرسیون و ضریب همبستگی

واریانس و انحراف معیار


دانلود مقالهمنبع : irdoc [dot] blogfa [dot] com [slash] post-7 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال