خرید پوشاک ترکیهnotice
برچسب :

دانلود روانشناسی صوتی

دانلود اموزش مسائل جنسی صوتی

دانلود رایگان - صوتی mp3 - دوره آموزشی ملاکهای انتخاب همسر و روانشناسی ازدواج
منبع از سایت http://www.yasinmedia.com  - مطالب بسیار جالبی است كه برای من مفید بود و به آن گوش كردم امیدوارم مورد استفاده شما هم قرار بگیرد

 

ویژه برادران:

1. ضرورت آموزش قبل از ازدواج (استاد شجاعی)

2. روانشناسی انتخاب و رابطه آن با شخصیت و جهان بینی (استاد شجاعی)

3. روانشناسی انتخاب - معیار انتخاب و ارتباط (استاد شجاعی)

4. هدف و فوائد ازدواج (1) (استاد شجاعی)

5. هدف و فوائد ازدواج (2) (استاد شجاعی)

6. فوائد و آفات ازدواج (استاد شجاعی)

7. فوائد و آفات ازدواج ، زمان و سن ازدواج (استاد شجاعی)

8. ویژگیهای کلی همسر (استاد نیکنام)

9. ویژگیهای اختصاصی دختر و پسر (استاد نیکنام)

10. ویژگیهای ازدواج ناموفق، سن ازدواج (استاد شجاعی)

11. آسیب شناسی ازدواج (1) (استاد شجاعی)

12. آسیب شناسی ازدواج (2) (استاد شجاعی)

13. آسیب شناسی ازدواج (3) (استاد شجاعی)

14. موانع ازدواج (استاد نیکنام)

15. خواستگاری و وظایف پیش از آن (1) (استاد شجاعی)

16. خواستگاری و وظایف پیش از آن (2) (استاد شجاعی)

17. وظایف پیش از خواستگاری (3) (استاد شجاعی)

18. مهریه و شیر بها (استاد نیکنام)

19. آفات دوران عقد (1) (دکتر احمدی)

20. آفات دوران عقد (2) (دکتر احمدی)

21. محاسن و معایب دوران عقد (1) (استاد شجاعی)

22. محاسن و معایب دوران عقد (2) (استاد شجاعی)

23. مروری بر معایب و آفات دوران عقد (استاد شجاعی)

24. مراسم عروسی (استاد شجاعی)

25. مسائل بهداشتی (1) (دکتر روان پارسا)

26. مسائل بهداشتی (2) (دکتر روان پارسا)

27. پرسش و پاسخ (1)

28. پرسش و پاسخ (2)

29. پرسش و پاسخ (3)

30. پرسش و پاسخ (4)

31. پرسش و پاسخ (5)

 

ویژه خواهران:

ضرورت آموزش قبل از ازدواج (استاد شجاعی)

معیار اصلی انتخاب (1) (استاد شجاعی)

معیار اصلی انتخاب (2) (استاد شجاعی)

هدف و فوائد ازدواج (1) (استاد شجاعی)

هدف و فوائد ازدواج (2) (استاد شجاعی)

هدف و فوائد ازدواج (3) (استاد شجاعی)

شرایط کلی انتخاب همسر (خانم یزدی)

ویژگیهای اختصاصی مرد (استاد خانم یزدی)

مشترکات زن و مرد (استاد خانم یزدی)

سن ازدواج (استاد شجاعی)

آفات ازدواج (1) (استاد شجاعی)

آفات ازدواج (2) (استاد شجاعی)

آفات ازدواج (3) (استاد شجاعی)

مسائل خواستگاری (1) (استاد شجاعی)

مسائل خواستگاری (2) (استاد شجاعی)

مسائل خواستگاری (3) (استاد شجاعی)

مسائل دوران عقد، فاصله عقد تا عروسی (1) (استاد شجاعی)

مسائل دوران عقد، معایب طولانی شدن فاصله (2) (استاد شجاعی)

مسائل جهیزیه و عروسی (استاد شجاعی)

بهداشت روانی در دوران نامزدی و بعد از آن (استاد خانم بهداد)

مسائل بهداشتی (استاد خانم یزدی)

پرسش و پاسخ (استاد شجاعی)
منبع : hamsanyabi [dot] mihanblog [dot] com [slash] post [slash] 11

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال