خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود سوالات آزمون عمومی استخدامی نفت

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش (اصول و فلسفه تعلیم و تربیت )

1 – (2)
طرفداران این مكتب هدف آموزش و پرورش را كمك به تحقق ذات می دانند.

2 – (2)
از نظر پستالوزی تربیت عبارتست از شكوفاندن هماهنگ توانایی های نهفته آدمی مطابق با قانونهای طبیعی رشد.

3 – (1)


4 – (3)


5 – (1)
منظور دیوئی از آزادی ، توانایی كنترل خویش است، یعنی آزادی هوش و عقل

6 – (3)


7-(2)
به نظر روسو هیچ مرحله ای از زندگی نباید فدای مراحل دیگر شود و تعلیم و تربیت امروز «اكنون» كودك را فدای آینده می كند و حق طبیعی او را نادیده می گیرد.

8 – (4)
به نظر پیشرفت گرایان آموزش و پرورش باید بر همكاری و یادگیری اجتماعی مبتنی باشد نه رقابت

9 – (2)


10 – (4)
معرفت محصول امور خارجی و فعالیتهای ذهنی است و این دو غیر قابل تفكیك اند.

11 – (4)


12 – (4)
برودی تعلیم و تربیت را به عنوان كنترل یادگیری مورد بحث قرار می دهد.

13 – (2)
به نظر جان دیوئی تنها آزادی، آزادی عقل است.

14 – (1)
اسپنسر تعلیم و تربیت را سازگار كردن انسان با محیط فرد می داند

15 – (3)
به نظر وجود گرایان آموزش و پرورش باید انسانها را طوری بار آورد كه ارزش وجود واقعی خود را دریابند و از آزادی بهره مند شوند و بتوانند شخصاً تصمیم بگیرند و مسؤول زندگی خود باشند.

16 – (3)


17 – (1)
كیركگاردو یا سپرس هم مانند سارتر معتقد به تقدم وجود بر ماهیت هستند.

18 – (2)
به نظر روسو تا 12 سالگی نباید به آموزش مفاهیم پرداخت و باید كودك را وادار به مطالعه طبیعت كرد تا از این طریق حواس خود را پرورش دهد تا بعداً بتواند مفاهیم را درك كند.

19 – (1)
كوشش كمنیوس در سه زمینه بود.دانش یگانه (دانش فراگیر)وحدت بین فرقه های پروتستان و تحول آموزش

20 – (1)
دیوئی 6 میزان را در رباطه با تجربه ذكر می كند كه اولین آن اصل ادامه یا پیوستگی استمنبع : estekhdam110 [dot] blogfa [dot] com [slash] post-1607 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال