خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود سوالات دیپلم کامپیوتر

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور دروس رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیمسال دوم 88-89
 

بسته استثنایی جزوات کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات پارسه و آزمون های

آزمایشی پارسه فقط در این لینک

http://ghabol.blogfa.com/post-17.aspx

 

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور دروس رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیمسال دوم 88-89

1111094.PDF
View Download معادلات دیفرانسیل  356k 1111095.PDF
View Download ریاضیات مهندسی  263k 1111096.pdf
View Download ریاضی 1  251k 1111097.PDF
View Download ریاضی عمومی 2  254k 1111101.PDF
View Download معادلات دیفرانسیل  356k 1111103.PDF
View Download ریاضی عمومی 2  254k 1111106.pdf
View Download آنلالیز عددی 1  250k 1113089.pdf
View Download فیزیک پایه 1  305k 1113095.PDF
View Download فیزیک پایه 2  534k 1113099.PDF
View Download فیزیک پایه 2  534k
1115063.pdf
View Download مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - اصول کامپیوتر  342k 1115065.pdf
View Download مدارهای الکتریکی 1  918k 1115066.pdf
View Download آمار و احتمال مهندسی  309k 1115067.pdf
View Download ساختمان گسسته - ریاضیات گسسته  336k 1115068.pdf
View Download برنامه سازی پیشرفته - اصول کامپیوتر 2  365k 1115070.pdf
View Download مدارهای الکترونیکی  716k 1115074.pdf
View Download زبان تخصصی  487k 1115075.pdf
View Download روشهای محاسبات عددی  397k 1115076.pdf
View Download مدارهای منطقی  397k 1115078.pdf
View Download طراحی الگوریتم ها - تحلیل و طراحی الگوریتم ها  470k
1115079.pdf
View Download ذخیره و بازیابی اطلاعات  269k 1115080.pdf
View Download اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر 1  356k 1115082.pdf
View Download معماری کامپیوتر  587k 1115083.pdf
View Download نظریه زبان و ماشین ها  467k 1115084.pdf
View Download زبان های برنامه سازی  331k 1115087.pdf
View Download ریز پردازنده 1  194k 1115088.pdf
View Download پایگاه داده  937k 1115090.pdf
View Download شیوه ارائه مطالب علمی و وفنی  264k 1115092.pdf
View Download شبکه های کامپیوتری 1  403k 1115093.pdf
View Download شبیه سازی کامپیوتر  417k
1115101.pdf
View Download هوش مصنوعی  368k 1115111.pdf
View Download زبان ماشین و برنامه سازی سیستم  290k 1115112.pdf
View Download ساختمان داده ها و الگوریتم ها  432k 1115113.pdf
View Download سیستم عامل  284k 1115114.pdf
View Download مهندسی نرم افزار 1  248k 1115115.pdf
View Download مهندسی نرم افزار 2  290k 1115119.pdf
View Download مهندسی اینترنت  278k 1115120.pdf
View Download گرافیک کامپیوتری 1  325k 1115127.pdf
View Download سیستم های اطلاعات مدیریت  174k 1115128.pdf
View Download تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا  263k
1115133.pdf
View Download شیوه ارائه مطالب علمی و فنی  264k 1115134.pdf
View Download مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار  216k 1115135.pdf
View Download مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - اصول کامپیوتر 1  342k 1115136.pdf
View Download مبانی فناوری اطلاعات  259k 1115137.pdf
View Download ساختمان گسسته - ریاضیات گسسته  336k 1115138.pdf
View Download برنامه سازی پیشرفته - اصول کامپیوتر 2  365k 1115139.pdf
View Download مدارهای منطقی  397k 1115140.pdf
View Download ساختمان داده و الگوریتم ها - ساختمان داده   432k 1115142.pdf
View Download طراحی الگوریتم ها - تحلیل و طراحی الگوریتم ها  470k 1115143.pdf
View Download معماری کامپیوتر  587k
1115144.pdf
View Download اقتصاد مهندسی  959k 1115146.pdf
View Download مهندسی نرم افزار 1  248k 1115147.pdf
View Download شبکه های کامپیوتری 1  403k 1115149.pdf
View Download سیستم عامل  284k 1115150.pdf
View Download مهندسی نرم افراز 2  290k 1115151.pdf
View Download شیوه ارائه مطالب علمی و فنی  264k 1115152.pdf
View Download شبکه های کامپیوتری 2  302k 1115154.pdf
View Download سیستم های چند رسانه ای  265k 1115155.pdf
View Download گرافیک کامپیوتری 1  325k 1115156.pdf
View Download هوش مصنوعی  368k
1115157.pdf
View Download نظریه زبانها و ماشین ها  467k 1115158.pdf
View Download تحقیق در عملیات + پاسخنامه  5944k 1115159.pdf
View Download شبیه سازی کامپیوتر  417k 1115161.pdf
View Download اصول کامپیوتر 1  342k 1115162.pdf
View Download برنامه سازی پیشرفته - اصول کامپیوتر 2  365k 1115164.pdf
View Download ساختمان داده و الگوریتم ها - ساختمان داده ها  432k 1115165.pdf
View Download نظریه زبان ها و ماشین ها  467k 1115166.pdf
View Download طراحی الگوریتم ها  470k 1115167.pdf
View Download ذخیره و بازیابی اطلاعات  269k 1115168.pdf
View Download زبان های برنامه سازی  331k
1115169.pdf
View Download اصول طراحی پایگاه داده  937k 1115170.pdf
View Download مهندسی نرم افزار 1  248k 1115171.pdf
View Download کامپایلر 1  356k 1115172.pdf
View Download سیستم عامل  284k 1115173.pdf
View Download منطق ریاضی  239k 1115174.pdf
View Download شبیه سازی کامپیوتر  417k 1115176.pdf
View Download سیستم های اطلاعات مدیریت  174k 1115177.pdf
View Download پایگاه داده  937k 1115179.pdf
View Download روشهای محاسبات عددی  397k 1115184.pdf
View Download مدارهای الکتریکی 1  918k
1115192.pdf
View Download زبان ماشین و برنامه سازی سیستم  290k 1115194.pdf
View Download اصول سیستم عامل - سیستم عامل  284k 1115195.pdf
View Download مهندسی نرم افزار 1  248k 1115196.pdf
View Download ساختمان گسسته  336k 1117077.PDF
View Download آمار و احتمال 1  259k 1117078.pdf
View Download آمار و احتمال 2  244k 1117138.PDF
View Download آمار و احتمال کاربردی  792k 1119008.pdf
View Download مدیریت پروژه های نرم افزاری  1883k 1119016.pdf
View Download مستند سازی نرم افزار  236k 1218101.PDF
View Download مبانی و اصول سازمان و مدیریت  177k
1228099.PDF
View Download مبانی و اصول سازمان و مدیریت  177k 1511001.pdf
View Download مهندسی فناوری اطلاعات  219k 1511002.pdf
View Download تجارت الکترونیک  237k 1511003.pdf
View Download مهندسی فناوری اطلاعات 2  342k 1511005.pdf
View Download مبانی الکترونیک و دیجیتال  372k 1511008.pdf
View Download مباحث نو در فناوری اطلاعات  176k 1511012.pdf
View Download فناوری اطلاعات برای مدیران  297k 1512001.pdf
View Download مدیریت پروژه های نرم افزاری  292k 1512002.pdf
View Download مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات  285kمنبع : ghabol [dot] blogfa [dot] com [slash] post-19 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال