خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود شعر غلامرضا صنعتگر

دانلود آهنگ امام رضا با صدای غلامرضا صنعتگر

                                                            اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنوبه دلم افتاده بود صدا زدین آقا منودل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشیکمتر از آهو که نیستم میشه ضامنم بشیاومدم همسایه های پاپرت رو دون بدمدلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدمروبروی گنبدت سجده کنم سلام بدمخسته نیستم اگه من از راه دوری اومدمبگم آفتابیو و عاشقم درست مثل جنوببا همون لهجه دریایی که میدونی تو خوبمِ از سید مظفر به تو دخیل اَ بندُمنظرُم هَ بیارُم یِتا کیسه گندمشاید که کفترانِت لایقُم بِدونِنحاجتی که اوم هَ به گوشت برسانِنتو چشمه محبت مِ تشنه نگاتُمتو کعبه امیدی به هر دم نه صداتماسم نازنینت تا روی زبونِناون گدن مدائک لحظه اذانِنروبروت بی اختیار دوباره زانو بزنممیون گریه بگم غریبو در به در منمتو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنیمیدونم که دست رد باز به سینم نمیزنیمیدونم شفاعت بی منتت زبون زدهبه همین امید دلم به مشهد تو اومدهتو که اسمت با غم نقاره ها روی لباستهمه صحن طلات ردپای فرشته هاستدست خالی هیچکسی از در خونت نمیرهیا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیرهیا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره

دانلودمنبع : www [dot] 3danet [dot] blogfa [dot] com [slash] post-505 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال