خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود شعر های عاشقانه شاعران

مهدی اخوان ثالث
ما چون دو دریچه ٬ روبروی هم٬

آگاه ز هر بگو مگوی هم.

هر روز سلام و پرسش و خنده٬

هر روز قرار روز آینده.

عمر آینه بهشت ٬ اما ... آه

بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه

اکنون دل من شکسته و خسته هست٬

زیرا یکی از دریچه ها بسته هست.

نه مهر فسون ٬ نه ماه جادو کرد٬

نفرین به سفر ٬ که هرچه کرد او کرد.منبع : hafezandsadi [dot] blogfa [dot] com [slash] post-79 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال