خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود فیدیو کلیب عمرو دیاب

صابر رباعی - سیدی منصور

ترانه ای بیسار زیبا و شنیدی شاید قدیمی باشه (سال 2000) ولی خیلی خیلی جالبه گفتم حیفه اسمش بین ترانه ها نباشه صابر رباعی خواننده خوب تونسی واقعا با این ترانه و کلیب گل کاشت و با این ترانه بود که درهای خوانندگی عرب را به رویش باز کرد و خواننده بزرگی شد فکر کنم همه این آهنگ زیبا را دیده باشید.

شنیدن آهنگ -- دانلود آهنگ RM - Mp3 -- دانلود کلیب

click for full size click for full size click for full size

يا ... يا... يا يا ... يا يا ... يا ... يا ... عيوني
ای ای ای ای چشمانم
الله الله يا بابا و السلام عليك يا بابا ، سيدي منصور يا بابا و نجيك نزور يا بابا
خدایا خدایا ای بابا و سلام بر تو ای بابا سرورم منصور ای بابا و می آیم زیارتت کنیم ای بابا
الله الله يا بابا و السلام عليك يا بابا ، الله الله يا بابا و السلام عليك يا بابا
خدا خدا ای بابا و سلام بر تو ای بابا
سيدي منصور يا بابا و نجيك نزور يا بابا
سرورم منصور ای بابا و می آییم زیارتت کنیم ای بابا
هاي هاي هاي أشهد بالله يا بابا، ما عشقت سواه يا بابا
خدا را گواه می گیرم ای بابا که جز او عاشق کسی نشدم ای بابا

جرح الحبيب يا بابا علاش صعيب يابابا ، وشحال يتيم يا بابا، ملهوف عليك يابابا
زخم معشوق ای بابا درمانش سخت است ای بابا حال یتیم چگونه است ای بابا که به تو دلبسته است
و أشهد بالله يا بابا ما عشقت سواه
خدا را گواه می گیرم ای بابا جز او عاشق کسی نشدم
و نجيك يا سيدي و نجيك يا سيدي، بشموع في إيدي بشموع في إيدي
و می آییم ای سرورم با شمع در دستم
و النار في قلبي و النار في قلبي ، تحرق وريدي تحرق وريدي
و با آتش در قلبم که شاهرگم را می سوزاند

الله الله يا بابا و السلام عليك يا بابا ، الله الله يا بابا و السلام عليك يا بابا
خدا خدا ای بابا و سلام بر تو ای بابا
سيدي منصور يا بابا و نجيك نزور يا بابا
سرورم منصور ای بابا و می آییم زیارتت کنیم ای بابا

ياي ياي ياي و كحيل العين يا بابا ، حلو الخدين يا بابا
وای و چشم سرمه کشیده ای بابا گونه های زیبا ای بابا
حلو و مغرور يا بابا ، وعيونه بحور يا بابا ، و غرقت معاه يا بابا
زیبا و مغرور ای بابا و چشمانش مانند حوری است ای بابا و با آن غرق میشوم ای بابا
عذبني جفاه يا بابا ، كحيل العين يا بابا ، أخذ قلبي الى فين يا بابا
پلکهایش عذابم داد ای بابا چشمان سرمه کشیده اش ای بابا قلبم را کجا برد ای بابا
سيدي واسيني سيدي واسيني ، إحكي و حاكيني إحكي و حاكيني
سرورم  دلداریم بده بگو و با من حرف بزن
صبّر لي حالي صبّر لي حالي ، على اللي ناسيني على اللي ناسيني
به خاطر آنکه فراموشم کردی به من صبر بده

الله الله يا بابا و السلام عليك يا بابا ، الله الله يا بابا و السلام عليك يا بابا
خدا خدا ای بابا و سلام بر تو ای بابا
سيدي منصور يا بابا و نجيك نزور يا بابا أشهد بالله يا بابا، ما عشقت سواه يا بابا
سرورم منصور ای بابا و می آییم زیارتت کنیم ای بابا خدا را گواه می گیرم ای بابا که جز او عاشق کسی نشدم ای بابا
الله الله يا بابا و السلام عليك يا بابا ، الله الله يا بابا و السلام عليك يا بابا
خدا خدا ای بابا و سلام بر تو ای بابا
سيدي منصور يا بابا و نجيك نزور يا بابا أشهد بالله يا بابا، ما عشقت سواه يا بابا
سرورم منصور ای بابا و می آییم زیارتت کنیم ای بابا خدا را گواه می گیرم ای بابا که جز او عاشق کسی نشدم ای بابا

click for full size click for full size click for full size click for full size

عکس از مهران عزیزمنبع : arabianmusic [dot] blogfa [dot] com [slash] post-34 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال