خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود قرائت مجلسی والشمس

دانلود مجموعه 70 تلاوت مجلسی

مجموعه ۷۰ قرائت های مجلسی از قاریان برتر دنیا تقدیم به کاربران عزیز

 عبدالعال (سوره قمر 54-55 ،رحمان 1-40)

عبدالعال (حشر 22-24)

عبدالعال (نازعات 36-41)

عبدالباسط (انبیا،فجر،شمس)

عبدالباسط (قصص 5-28،حاقه 1-24)

عبدالباسط (قمر،رحمان 1-27)

عبدالباسط (حشر 18،تکویر فجر)

عبدالباسط (حشر 22-24)

عبدالباسط (حجر 85)

عبدالباسط (حجر ،قیامه،نصر،تکویر)

عبدالباسط (مائده 109، تکویر)

عبدالباسط (مریم 1-36، تکویر)

عبدالباسط (مدثر،قیامه)

عبدالباسط (نازعات 27)

عبدالباسط (واقعه 75، شمس)

البنا (نازعات 27-41)

البنا (واقعه 1-40)

البهتیمی (ابراهیم 31-48)

البهتیمی (اسرا 8-34)

بسیونی (الرحمن 1-21)

غلوش (بروج 11، الحاقه)

غلوش (اخلاص)

علامه طباطبایی (مریم 26-31)

عمران (غافر 1-9)

عمران (قیامه، دهر، انفطار)

حصان (انبیا 47-84)

حصان (فاطر (1-12)

مصطفی اسماییل (آل عمران33-62)

مصطفی اسماییل (اخلاص)

مصطفی اسماییل (فاطر 1-24، حاقه 1-12)

مصطفی اسماییل (ق)

مصطفی اسماییل (ق 31، ذاریات1-28، طارق)

مصطفی اسماییل (کهف 13-31، ضحی، شمس)

مصطفی اسماییل (لقمان، حاقه 1-12)

مصطفی اسماییل (نجم 31- قمر 1-15)

مصطفی اسماییل (نجم 32، قمر 1-16)

مصطفی اسماییل (نازعات 36-41)

مصطفی اسماییل (تحریم - حاقه 1-12)

محمد اللیثی (آل عمران 189-195)

کریم منصوری (هود 69-83)

کریم منصوری (لقمان 1-10)

کریم منصوری (مطففین 22-28، شمس)

منشاوی (احلاص)

منشاوی (اسرا 1-14)

منشاوی (فصلت)

منشاوی (غافر 39-68)

منشاوی (حشر 22-24)

منشاوی (روم 17-30- ضحی-شمس- حمد)

سعید مسلم (اعلی)

سعید مسلم (اخلاص)

سعید مسلم (حدید 25 - حشر 22-34)

سعید مسلم (نوح 15)

سعید مسلم (تکویر)

سعید مسلم (تکویر 1-20)

احمد نعینع (فتح 28)

استاد پرهیزگار (نحل 84-98)

استاد پرهیزگار (نوح 62، فرقان 1-11)

سید سعید (لیل)

محمد حسین سعیدیان(یس 28-54)

محمد حسین سعیدیان(یوسف 1-22)

شحات محمد انور (دهر 1-22)

شحات محمد انور (اخلاص)

شحات محمد انور (فصلت)

شحات محمد انور (قصص 1-25)

شحات محمد انور (کهف 107 - شمس - ضحی- زلزال)

شحات محمد انور (نازعات 26-41)

شحات محمد انور (ضحی - شرح - تین - علق)

شعشاعی (اخلاص)

محمود طبلاوی (انبیا 101- طارق - بلد)

 منبع : hamed-19 [dot] blogfa [dot] com [slash] post-637 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال