خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود نمونه سوال تستی از کتاب اینترچنج سبز

نمونه سوالات تستی درس مبانی طراحی معماری صفحه3

صفحه 4/3                                

21

تصوير مقابل نشان دهنده كدام خصوصيت بصري است؟

الف ) پويايي               ج) سكون

ب) هيجان                              د) سياليت

25/0

22

كدام شكل هندسي بيانگر استحكام و پايداري است؟

الف ) دايره           ب ) مستطيل        ج ) مثلث     د ) مربع

25/0

23

خط مستقيم بيانگر كدام گزينه است؟

 

الف )تعادل،موازنه ي نيروهاي ثقلي             ب ) كشش متقابل بين دو نقطه            

ج ) شروع ايجاد يك حجم          د ) دافعه و حركت فراوان

25/0

24

نورپردازي يك تابلو به كدام روش انجام مي گيرد؟

 

الف ) روشنائي عمومي        ب) روشنائي موضعي           ج) روشنائي متمركز         د) نورپردازي متوازن

25/0

25

كدام يك از گزينه هاي زير سه بعد دارد؟

الف ) حجم                         ب ) سطح                           ج ) نقطه                        د ) خط

25/0

26

اصلي ترين ويژگي سطح چيست؟

الف ) بافت               ب) شكل                     ج) رنگ                 د) انعكاس نور

25/0

27

كدام رنگها از نوع رنگهاي گرم هستند؟

الف ) زرد،آبي،سبز                   ب )سبز،فيروزه اي ،آبي  ب) زرد،نارنجي،قرمز                        د) آبي،بنفش،قرمز

25/0

28

كدام بافت سبكتر به نظر مي رسد؟

الف ) بافت با رنگ روشن   ب ) بافت ريز        ج ) بافت با رنگ تيره             د) موارد الف و ب

25/0

29

كدام رنگها رنگهاي اصلي هستند؟

الف ) سبز،بنفش،نارنجي              ب) قرمز،سبز،آبي                        ج) سفيد،زرد،بنفش              د)زرد،قرمز،آبي

25/0

30

كدام گزينه از عملكردهاي سقف كاذب نمي باشد ؟

الف ) پوشاندن عناصر سازه اي بالاي سر خود                  ب ) بهبود كيفيت و تناسبات فضا                                           ج ) افزايش استحكام سقف           د ) ايجاد فضاي لازم جهت عبور كانال هاي تاسيساتي

25/0منبع : daneshvafan [dot] blogfa [dot] com [slash] post-10 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال