خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود پاور پوینت مدیریت پیام نور

دانلود کتابهای ریاضی پیام نور آنالیز آمار و احتمال ریاضیات آنالیز عددی تحقیق در عملیات جبر معادلات د
مجموعه کتابهای رشته ریاضی پیام نور

سري اول كتابهاي آموزشي رشته رياضي دانشگاه پيام نور (كتابها به صورت پاور پوينت Power point مي باشد.)
1
آشنايي با فلسفه رياضي
چايچي 
2
آمار و احتمال 2
خسروي راد
3
آموزش رياضي2
دكتر روحي 
4
آناليز رياضي1
دكتر احمدي
5
آناليز رياضي2
شجاعي

سري دوم كتابهاي آموزشي رشته رياضي دانشگاه پيام نور (كتابها به صورت پاور پوينت Power point مي باشد.)
رياضي/پيام نور
1
آناليز رياضي 2
ظهري
2
آناليز عددي
ساعدي
3
تحقيق در عمليات
حيدري
4
توپولوژي عمومي
چايچي
5
جبر1
خوشدل

سري سوم كتابهاي آموزشي رشته رياضي دانشگاه پيام نور (كتابها به صورت پاور پوينت Power point مي باشد.)
رياضي/پيام نور
1
جبر 1
صحت خواه
۲
جبر 1
ثابت زاده
3
جبر2(مقدمه‌اي بر تناظر گالوا)
دكتر احمدي آملي
4
رياضيات 1
كوچكپور
5
رياضيات 2
حجتي

سري چهارم كتابهاي آموزشي رشته رياضي دانشگاه پيام نور (كتابها به صورت پاور پوينت Power point مي باشد.) 
رياضي/پيام نور
1
رياضيات پايه و مقدمات آمار
ميرزايي
2
رياضيات عمومي
دكتر احمدي آملي
3
رياضيات عمومي2
حجتي
4
رياضيات عمومي2
حجتي
5
رياضيات عمومي2
حجتي

سری پنجم

1رياضيات وكاربرد آن در مديريت
صحت خواه
2
رياضيات وكاربرد آن در مديريت
ساعدي
3
رياضي پيش دانشگاهي
ميرزايي
4
رياضي پيش دانشگاهي
سلطاني
5
رياضي عمومي2
خوشدل

سري ششم كتابهاي آموزشي رشته رياضي دانشگاه پيام نور (كتابها به صورت پاور پوينت Power point مي باشد.)
1
رياضي عمومي2
ساعدي
2
رياضي عمومي2
صحت خواه
3
رياضي عمومي 3
حجتي
4
فیزیک پایه 1 (مکانیک)
جنوبی
5
فیزیک پایه 2
جنوبی

سري هفتم كتابهاي آموزشي رشته رياضي دانشگاه پيام نور (كتابها به صورت پاور پوينت Power point مي باشد.)
رياضي/پيام نور
1
معادلات ديفرانسيل معمولي
صفار اردبيلي
2
معادلات ديفرانسيل معمولي
صفار اردبيلي
3
معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
مامي رشي
4
نظريه گراف
دكترروحي
5
هندسه هذلولي
چايچي

برای دریافت کتابها کلیک کنیدمنبع : 1payamenoor [dot] blogfa [dot] com [slash] post-3 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال