خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود پروژه مدیریت دولتی

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته هاي حسابداري - مديريت بازرگاني - مديريت دولتي - مديريت صنعتي - اقت

دانلود نمونه سوالات پیام نور رشته هاي حسابداري - مديريت بازرگاني - مديريت دولتي - مديريت صنعتي - اقتصاد

آمار و كاربرد مديريت
دانلود از سرور دوم آروما

اقتصاد خرد
دانلود از سرور دوم آروما

حسابداري مالياتي
دانلود از سرور دوم آروما

حسابرسي 1 و 2
دانلود از سرور دوم آروما

مباحث جاري در حسابداري
دانلود از سرور دوم آروما

حسابداري ميانه 1 و2
دانلود از سرور دوم آروما

مديريت مالي 1و2
دانلود از سرور دوم آروما

مديريت توليد
دانلود از سرور دوم آروما

اصول حسابداري 1و2و3
دانلود از سرور دوم آروما

اصول تنظيم و كنترل بودجه
دانلود از سرور دوم آروما

اصول علم اقتصاد 1و2
دانلود از سرور دوم آروما

پژوهش هاي عملياتي 1و2(تحقيق در عمليات 1و2)
دانلود از سرور دوم آروما

حسابداري پيشرفته 1و2
دانلود از سرور دوم آروما

پول وارز و بانكداري
دانلود از سرور دوم آروما

روش تحقيق در مديريت(روشهاي تحقيق و ماخذ شناسي)
دانلود از سرور دوم آروما

رياضيات و كاربرد آن در مديريت و رياضيات پايه
دانلود از سرور دوم آروما

حسابداري صنعتي 1و2و3
دانلود از سرور دوم آروما

مباني سازمان و مديريت
دانلود از سرور دوم آروما

تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي
دانلود از سرور دوم آروما

توسعه اقتصاد و برنامه ريزي
دانلود از سرور دوم آروما

زبان تخصصي حسابداري 1و2 - اقتصاد ومديريت
دانلود از سرور دوم آروما

مديريت تحول سازماني- مديريت منابع انساني
دانلود از سرور دوم آروما

روابط كار در سازمان
دانلود از سرور دوم آروما

حقوق اداري - حقوق اساسي
دانلود از سرور دوم آروما

فرمت فايل: Adobe Acrobat Reader .PDF

پسورد فايل: www.aroma.ir


 منبع : awjit [dot] blogfa [dot] com [slash] post-308 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال