خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود پروژه پلان دانشکده هنر ومعماری

مطالعات فرهنگسرا
مطالعات فرهنگسرا

    فهرست مطالب مقدمه اهمیت موضوع   ...............................................................................................    1  فرهنگسرا Cultural Center        ............................................................   3   پيشينه مراكز فرهنگي     ...............................................................................    5 اهميت تاسيسات فرهنگي ـ اجتماعي      .......................................................  7 ضرورت مجموعه هاي فرهنگي    ....................................................................   7 ­تقسيم بندي فضاهاي فرهنگي شهر   ................................. 8 الف ) فضاهاي فرهنگي محله اي     .................................................................   8 ب ) فضاهاي فرهنگي منطقه اي    ..................................................................   8 ج ) فضاهاي فرهنگي شهري     .......................................................................   9 د ) فضاهاي فرهنگي فرا شهري      .................................................................  10 مجموعه فرهنگي امام رضا (ع)      ................................................................    10 فرهنگسراي خاوران       .................................................................................   14        q تحليل فرهنگسراي خاوران توسط كامران افشار نادري ........................    20  اهداف كلي طرح    ...................................... .....................................   24 اهميت انتخاب منطقه به عنوان بستر مطالعاتي و طرح      ..........................   25 ¬فرهنگ     ...................................... .....................................................   25 تعريف فرهنگ      ...................................... ..................................................   25 سياست فرهنگي سنتي       ...................................... ....................................  27 لزوم ايجاد مراكز فرهنگي       .................................. ....................................   27 ¬فراغت     ...................................... ........................................... ..........   35  طبقه بندي اوقات فراغت       ................................... .................................     36 كاركردهاي اوقات فراغت     ...................................... ...............................      36 برخي آثار ونتايج اوقات فراغت     ...................................... ......................     37 نكات مورد توجه در ايجاد فضاي فراغتي      ..............................................    39 فراغت، گردشگري و فرهنگ      ...................................................................   40 ¬ هنر      ...................................... ............................................ .............    44 ريشه واژه هنر      ...................................... ..................................................    44 فلسفه هنر      ...................................... ........................................................   45       سير تكاملي هنرهاي اوليه      ...................................... ...............................   46 كليات هنر      ...................................... ........................................................     51 تجزيه تحليل انواع هنرها و ارتباط با يكديگر      ........................................   53 هنر، هنرمند، اجتماع       ...................................... .....................................     56 ارتباط هنر و زمان خلق اثر هنري      ......................................... ...............     60   ¨ درباره شیراز     ................................................................................62

وجه تسمیه .......................................................................................................63

بنیان گذاری شیراز ...........................................................................................63

جمعیت شیراز ...................................................................................................71

 

¨ارتباط فرهنگ و معماری ............................................................74

¬ اقليم    ...................................... ........................................................  83  تقسيمات اقليمي در ايران     ................................................. ....................    83 ويژگي هاي معماري بومي مناطق سرد    ........................................... .........   83 جهت قرارگيري ساختمان      ...................................... ..............................     84 ملاحظات اقليمي       ...................................... ...........................................     85 رنگ نما       ...................................... ...................................... ...................     85 تاثيرات بافت و تخلخل مصالح      ...................................... ........................    86 استفاده از عايق حرارتي     ...................................... ...................................... 86 جنس مصالح     ...................................... ......................................................   86 فضاهاي پر و خالي     ...................................... ...........................................     87 ارتفاع ساختمان     ...................................... ..............................................     87 ابعاد پنجره و سطح نورگير      ...................................... .............................     87 ¬فضاها و زير فضاهاي مورد نياز    ...................................     88 حوزه هاي فعاليت مجموعه      ...................................... .............................    88 طبقه بندي عام فضاهاي اصلي و فرعي      ...............................................      90 فضاهاي آموزشي      ...................................... ...........................................      90 فضاهاي رفاهي و خدماتي      .......................................................... ..........     90 كارگاهها      ...................................... ............................................... .........      92 موسيقي      ...................................... .........................................................      93 كتابخانه      ...................................... .........................................................       96 عناصر اصلي كتابخانه       ...................................... ....................................     99 سالنهاي اجتماعات       ...................................... .......................................     107 ¬توضيح طرح   ...................................... .................................    134 ورودي     ...................................... ................................................ ............     134 حجم     ...................................... .......................................................... ....     134 پلان      ...................................... ...................................... ........................     135  عناصر تشكيل دهنده سايت       ................................................... .........     136 فضاي سبز      ...................................... ......................................................    137 ديد و منظر      ...................................... ....................................................     138 نكات لحاظ  شده در معماري فرهنگسرای معمار     ...............................      138 بررسي سايت      ...................................... .................................................     139 توپوگرافي و پوشش سايت      ..................................................................     139 معماري منطقه      ........................................................... .........................      139  

 

پروژه ها و طرح های نهایی و مطالعات و رساله ها فقط جهت کمک

میباشد در تکمیل پروژهای شما.

پروژه پایان نامه معماری عمران و  رشته های دیگر

در صورت تمایل با شماره

 ( 3300_771_0935  )   

تماس حاصل فرمائید .

لیست پروژه ها در ادامه مطالب

http://09357713300.blogfa.com/

مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس  و سایت و شیت بندی کامل

پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره

0102065316003       شماره واریز از بانک

6037991022911261     شماره کارت به کارت 

قيمت ها هم متفاوت ميباشد در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید .

 ( 3300_771_0935  ) 

www.09357713300.blogfa.com

طرح نهایی و پایان نامه معماری   منبع : mehraz007 [dot] blogfa [dot] com [slash] post-47 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال