خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود پروژه کشاورزی

دانلود پروژه مالی سيستم انبارداري در جهاد كشاورزي

 

كد پروژه : 89413

موضوع : پروژه مالي ، سيستم انبارداري در جهاد كشاورزي

تعداد صفحات : 28 صفحه

نوع فايل : Word

قيمت : ۳000 تومان

راهنماي نحوه دريافت پسورد پروژه

 

 .: فهرست مندرجات :.

 تاريخچه

شرح كار

نوع سيستم

بخش اول : اصول انبارداري (مديريت انبار)

فصل اول : تعاريف

تعريف انبارداري

تعريف انبار

اهداف و وظايف انبار

انواع انبار

انواع موجودي انبار

فصل دوم : كد گذاري بر روي كالا

انواع كد گذاري

فصل سوم : چيدن اجناس و كالا در انبار

نكات مهم در چيدن كالا

فصل چهارم : كاردكس

انواع كاردكس

كاردكس ريالي

كاردكس انبار

بخش دوم : ورود كالا به انبار

فصل اول : بودجه بندي

فصل دوم : اختصاص بودجه واريز شده فرم درخواست خريد كالا

فرم گواهي انجام كارطريقه ورود اجناس به انبار

فرم رسيد انبار

فصل سوم : صدور كالا از انبار

خروج اجناس از انبار

فرم برگ درخواست كالا

فرم درخواست حواله انبار

خروج كالا از موسسه

فرم صورتمجلس تحويل كالا

 بخش سوم : موجودی انبار

فصل اول: موجودی ها

    1- مدل اول محاسبه نقطه و میزان سفارش

    2- مدل دوم مقدار سفارشی (میزان سفارش)

فصل دوم: انبار گردانی

شمارش موجودی دائمی

شمارش موجودی ادواری(انبار گردانی)

پایان کار

فهرست منابع و مآخذ

 منبع : maqale [dot] blogfa [dot] com [slash] post-6 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال