خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود کتاب ترمودینامیک ون وایلن جلد دوم

حل تمرین ترمودینامیک 1 ون وایلن
  فصل دوم / مفاهیم و تعاریف
فصل سوم / خواص مواد خالص
فصل چهارم / کار و حرارت
فصل پنجم / قانون اول ترمودینامیک
فصل ششم / تحلیل قانون اول برای یک حجم کنترل
فصل هفتم / قانون دوم ترمودینامیک
فصل هشتم / انتروپی
فصل نهم / تحلیل قانون دوم در مورد حجم کنترل

منبع : mechanic-nour [dot] blogfa [dot] com [slash] post-40 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال