خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود کتاب تعمیر پراید

منابع کمک آموزشی مهارت تعمیر وعیب یابی موتور خودرو درجه (2) شاخه کاردانش ردیف عنوان کتاب یا جزوء آمو

ردیف

عنوان کتاب یا جزوء آموزشی

1

کتاب مولد قدرت خودروهای سواری جلد 1و 2

2

کتاب انتقال قدرت خودروهای سواری 

3

کتاب  فلزکاری جلد اول و دوم

4

کتاب های تخصصی رشته مکانیک خودرو شاخه فنی وحرفه ای (مولد قدرت – شاسی وبدنه )

5

کتاب سیستم هدایت وکنترل خودرو

6

جزوء آموزشی گروه مکانیک وبرق خودرو شاخه کاردانش استان خوزستان

7

جزوء آموزشی ترمز A.B.S شرکت ایران خودرو وسایپا

8

کتاب سیستم سوخت رسانی وجرقه زنیمنبع : vmechanic [dot] blogfa [dot] com [slash] post-74 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال