خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود کتاب ماهیان آکواریومی

گیاهان گندمی

گیاه گندمی Vallisneria nana 

منشا:استرالیا
دسته:گل و ساقه
دما:20-28 درجه سانتیگراد
نور:متوسط
رشد:متوسط
PH:6-8.5
سطح نگهداری:آسان
محل قرار گرفتن در تانک:بخش های میانی آکواریوم

منبع : www.plantedtank.net

منبع : www [dot] aqua-pupi [dot] blogfa [dot] com [slash] post-87 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال