خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود کتاب مبانی هنرهای تجسمی

طرح درس مباني هنرهاي تجسمي (رنگشناسی)

4- چرخه رنگ كار شود

5- درجدولي با ابعاد و فرم دلخواه كنتراست ته رنگ را اجرا كنيد . (شديد ترين كنتراست (با رنگهاي اصلي ) و ضعيف ترين كنتراست ته رنگ (با استفاده از رنگهايي كه با سفيد يا سياه مخلوط شده باشد )- در صورت تمايل مي توانيد از تركيب بندي هاي آزاد نيز استفاده نماييد .

6- در جدول 10 * 10 سانتيمتر كه هر قسمت آن به 5 قسمت تقسيم شده باشد كليه رنگهاي اصلي و فرعي و درجه سوم را با يك خانه سياه و يك خانه سفيد قرار دهيد سپس يك كپي سياه و سفيدباكيفيت خوب از آن تهيه كرده و بر اساس تيرگي – روشني هاي موجود در آن - جدولي با ابعاد بالا را با استفاده از سياه وسفيد و خاكستري رنگ آميزي نماييد توجه شود خاكستري هاي انتخابي با رنگهاي جدول بالا هماهنگي داشته باشند. ( كنتراست تيرگي – روشني )- اين تمرين را با تمام رنگها مي توان انجام داد. در صورت تمايل مي توانيد از تركيب بندي هاي آزاد نيز استفاده نماييد . توجه داشته باشيد هر دو جدول در يك صفحه و زير هم قرار گيرند .

7- كنتراست رنگهاي سرد و گرم را در جدولي دلخواه يا به صورت تركيب بندي آزاد اجرا نماييد .

 

8- درجدولي به ابعاد 12*18 كه قسمت كوچكتر به 6 قسمت و قسمت بزرگتر به 9 قسمت تقسيم شده باشد رنگها را به ترتيب  (از راست به چپ : زرد –زرد نارنجي- نارنجي – قرمز نارنجي- قرمز – بنفش قرمز) قرار داده و در خانه هاي پايين جدول رنگهاي مكمل آنها را قرار داده و دو رنگ روبرو را با هم مخلوط نماييد .(كنتراست رنگهاي مكمل ) ( توجه : رنگ خانه مياني در هر رديف عمودي حتما خاكستري رنگي حاصل ازكنتركيب دو رنگ مكمل باشد ) مانند جدول زير

زرد

زردنارنجي

نارنجي

قرمزنارنجي

قرمز

بنفش قرمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاكستري

خاكستري

خاكستري

خاكستري

خاكستري

خاكستري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنفش

بنفش ابي

ابي

سبز ابي

سبز

سبززرد

                                         

9- تمرين 5 صفحه 120 كتاب كار شود (تركيب مربع با استفاده از مكملها وسياه و سفيد )

بنفش

 

 

 

سفيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سياه

 

 

 

 

زرد

 اين تمرين را با تمام رنگهاي مكمل مي توان انجام داد

خانه وسط از تركيب 4 رنگ گوشه حاصل مي شود

10 – در يك تركيب بندي آزاد يا جدول با ابعاد دلخواه رنگهاي اصلي و فرعي را كه با سياه – سفيد و خاكستري مخلوط شده باشند را در تقابل با رنگهاي اصلي و فرعي ( بصورت خالص ) قرار دهيد . ( كنتراست كيفيت )

11- در يك تركيب بندي آزاد يا جدول با ابعاد دلخواه با استفاده از رنگهاي مكمل و با توجه به اعداد پيشنهادي گوته كنتراست وسعت سطح را اجرا نماييد .

12- تعدادي فرم به دلخواه طراحي كرده و با استفاده از مبحث شكل و رنگ رنگ آميزي نماييد .

13- پروژه را با توجه به يكي از مباحث كتاب در قطع آزاد اجرا نماييد .

"همكار محترم تغيير در ابعاد جدولها بلا مانع است "منبع : graphicfars [dot] blogfa [dot] com [slash] post-7 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال