خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود کتاب پرسمان گاج ریاضی پیش تجربی

دروس اختصاصی(ریاضی)
ریاضی تجربی :

برای ریاضی سال دوم میتونی از میکرو طبقه بندی گاج  تالیف مرتضی محمدی نژاداستفاده کنی

برای ریاضی سال سوم هم می تونی از پرسمان بندی گاج وبرای آماراز میکروطبقه بندی گاج  استفاده کنی .

بهترین کتاب تست برای ریاضی عمومی پیش تجربی هم میکرو طبقه بندی گاج تالیف مهندس علی مقدم هست .منبع : rahekonkoor [dot] blogfa [dot] com [slash] post-7 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال