خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود ک اینرچنج زر

شعر آهنگ و دانلود موسم سفر ( آلبوم سرزمین بیکران )

«  موسم سفر   »

 

نکنــــد مــوســم سفـــر بــاشد               ساربان خفته و بی خبر بــاشد


بـــوي بـــــاران تـــــازه مـي آيــد               نکنــــد بـــوي چشم تــر بــاشد


سخني از وفــــــا شنيده نشــد               نکنــــد گـوش خلق کـــر بــاشد


نکنــــد عشق در بــرابــر عقـــل               دست از پـــــا درازتــــــر بـــاشد


نکنـــد پــــرده چـون فـــرو افتـــد               داستــــان داستـــــان زر بــاشد


زير اين نيم کاسـه هاي قشنگ               نکنـــد کاســه اي دگـــر بـــاشد


نکنـــد آنـکه درس ديـن مي داد               از خــــدا پـاک بـي خبـر بـــاشد


همچو سرو ايستادن در اين باد               نکنـــد پـاسخش تبــــــر بـــاشد


نــور کيــوان در آسمان نشست               نکنـــد پـــوچ و بـي ثمـر بـــاشد

 

 

 

« شعر از مرتضی کیوان ، آهنگ از همای » 


     دانلود سرزمین بیکران با حجم 16 مگابایت


منبع : homaymusic [dot] blogfa [dot] com [slash] post-45 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال