خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود گزارش کارفیزیک فنر

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1(محاسبه ثابت فنر)

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1

محاسبه ثابت فنر

نام آزمایش :

محاسبه ثابت فنر

 

هدف آزمایش:

محاسبه ثابت فنر با استفاده از بررسی درستی قانون هوک و دوره نوسانات فنر

 

تئوری آزمایش:

چنانچه به فنری نیرویی وارد کنیم بسته به جهت نیرو فنر کشیده یا فشرده می شود. با اعمال نیرو تغییری در طول فنر ایجاد می شود که با اندازه نیرو متناسب است.  

                                      

در نتیجه مقدار سختی فنر با رابطه زیر محاسبه می شود

                                          

از سویی دوره نوسانات فنر با سختی فنر در ارتباط است

                                       

لوازم مورد نیاز:

یک فنر سخت و یک فنر نرم ، چند وزنه، پایه، خط کش مدرج و زمان سنج

 

شرح آزمایش:

فنر را از پایه آویزان کرده و طول آن را محاسبه می کنیم سپس به ترتیب وزنه های متفاوت را آویزان کرده و هر بار طول فنر را محاسبه کرده و مقدارهای بدست آمده را در روابط قرار می دهیم.

در مرحله بعد فنر را نوسان داده و با توجه به تعداد نوسان و زمان دوره و سپس ضریب فنر را محاسبه می کنیم و در آخر دو ضریب به دست آمده را مقایسه می کنیم.

 

 

 

نتایج بدست آمده از آزمایش با فنر نرم:

 

 

L0

L

m

X=L-L0

F=w=mg

K=F/X

1

0.188

0.207

0.050

0.019

0.491

25.816

2

0.188

0.226

0.100

0.038

0.981

25.816

3

0.188

0.247

0.150

0.059

1.472

24.941

4

0.188

0.266

0.200

0.078

1.962

25.154

5

0.188

0.285

0.250

0.097

2.453

25.284

6

0.188

0.305

0.300

0.117

2.943

25.154

 

 

 

 

 

 

25.361

 

 

مقدار k بدست آمده از دوره نوسان:

اختلاف k ها برابر است با:     25.361-23.537=1.824 k-k= 

نتایج بدست آمده از آزمایش با فنر سخت:

 

 

L0

L

m

X=L-L0

F=w=mg

K=F/X

1

0.189

0.207

0.100

0.018

0.981

54.500

2

0.189

0.227

0.200

0.038

1.962

51.632

3

0.189

0.247

0.300

0.058

2.943

50.741

4

0.189

0.266

0.400

0.077

3.924

50.961

5

0.189

0.281

0.500

0.092

4.905

53.315

 

 

 

 

 

 

52.230

 

 

مقدار k بدست آمده از دوره نوسان:

اختلاف K ها برابر است با: K-K= 52.23-49.789 = 2.441منبع : www [dot] amirmahit [dot] blogfa [dot] com [slash] post-92 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال