خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود گزارش کار فنر

گزارش کار آزمایشگاه : فیزیک 1

در این پست گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 را برای دانلود قرار می دم.

بخش های این گزارش کار شامل 

کد آزمایشگاه

عنوان آزمایشگاه

عنوان بخش ها

L0001

فیزیک 1

ضريب انبساط طولي

ضريب كشش سطح1

ظرفيت گرمايي وظرفيت گرمايي ويژه

فنر وقانون هوك

قانون بويل

كوليس

ميكرومتر

هدايت حرارتي

وسايل اندازه يري

اصطكاك وضريب آن

 

آزمایشگاه فیزیک ۱

لینک دانلود۱ سایت 4shared.com

آزمایشگاه فیزیک 1

 لینک دانلود 2 سایت persiangig.com

آزمایشگاه فیزیک 1منبع : poya82 [dot] blogfa [dot] com [slash] post-7 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال