خرید پوشاک ترکیهnotice

دانلود 90 14

محرم 90 در موکب العباس(حاج ابراهیم رهبر)
رو ضه ای حبیب ابن مظاهر در 1390/09/09 در موکب العباس:

حاج ابراهیم رهبر

دانلود مداحی......

دانلود سینه زنی.......

-----------------------------


حاج فیروز زیرک کار

دانلود مداحی اول.....

دانلود مداحی دوم....

------------------------------

مهدی لیثی

دانلود مداحی سینه زنی.......

-------------------------------------

مهدی عاری فر

دانلود مداحی سینه زنی......

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

====================================================

روضه ای بسته شدن راه فرات وخانم رباب در موکب العباس محرم 1390/09/12:

حاج ابراهیم رهبر

دانلود مداحی......

دانلود مداحی در اخر مجلس.....

دانلود سینه زنی...............

---------------------------------

مهدی علیزاده

دانلود مداحی.........

دانلود سینه زنی....

دانلود شور...........

------------------------------------------------

مهدی عا ری فر

دانلود مداحی......

-----------------------------------------------------

یک مداح جوان

دانلود سینه زنی.......

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

======================================================

شب تاسوعا در موکب العباس1390/09/13محرم: 

حاج ابراهیم رهبر

دانلود روضه..........

دانلود مداحی دوم......

دانلود مداحی سوم............

--------------------------------

مهدی عاری فر

دانلود مداحی.........

--------------------------------------------------

مهدی لیثی

دانلود سینه زنی...........

دانلود سینه زنی  دوم................

--------------------------------------------

مداح جوان

دانلود مداحی سینه زنی............

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

=========================================================

شب عاشورا در موکب العباس1390/09/14

حاج ابراهیم رهبر

دانلود روضه ای امان نامه..........

دانلود سینه زنی...............

دانلود روضه ای ابوالفظل............


------------------------------------------------

حاج حبیب اذری

دانلود مداحی.............

-------------------------------------------------

مهدی عاری فر

دانلود مداحی...........


------------------------------------------

مداح جوان

دانلود سینه زنی..............

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

=====================================================

شام غریبان در موکب العباس1390/09/15:

حاج اسماعیل وثاقی

دانلود مداحی......


----------------------------------------------

حاج ابراهیم رهبر

دانلود مداحی..................

دانلود سینه زنی.............

دانلود شور..............


-------------------------------------------

مداح جوان

دانلود مداحی........

----------------------------------

مهدی عاری فر

دانلود مداحی........

--------------------------

مهدی لیثی

دانلود شور.........

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

=============================================================

کوچ از قتلگاه در موکب العباس 1390/09/16:

حاج ابراهی رهبر

دانلود مداحی.......

دانلود مداحی دوم...........

دانلود سینه زنی..............


------------------------------------------

مداح جوان

دانلود شور........


-----------------------------------------

مهدی لیثی

دانلود شور...........

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

===========================================================

دانلود ورود به کوفه1390/09/17در موکب العباس:

حاج ابراهیم رهبر

دانلود مداحی............

دانلود مداحی دوم.........

دانلود سینه زنی......


-------------------------------------------------

مهدی لیثی

دانلود شور........

-------------------------------------------

مهدی عاری فر

دانلود سینه زنی...................منبع : aftabetabriz [dot] blogfa [dot] com [slash] post-86 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال