خرید پوشاک ترکیهnotice

رشته تأسیسات دانلود پروژه کارآفرینی

دانلود نشریات 446 ، 447 ، 448 و 449
منبع: http://tec.mporg.ir
معرفي ماشين‌آلات عمراني
نشریه 446
برای دانلود به لینک زیر مراجعه کنید
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=0446&language=1&type=2

مديريت ايمني در كارگاه‌هاي عمراني ( نشریه 447)
برای دانلود از لینک زیر استفاده کنید:
http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/download.aspx?fname=Code447.pdf
منبع: http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=0447&language=1&type=2
مديريت نگهداري و تعميرات ماشين‌آلات عمراني
نشریه شماره 448
منبع: http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=0448&language=1&type=2
لینک دانلود: http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/download.aspx?fname=Code448.pdf

مديريت بهره‌برداري ماشين‌آلات عمراني ( نشریه 449 )
منبع : http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=0449&language=1&type=2
لینک دانلود: http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/download.aspx?fname=Code449.pdf


با توجه به حجم بالای فایلها از دوستان تقاضا میشود که برای آنها لینک کمکی دانلود ارایه کنند

منبع : sazetak [dot] blogfa [dot] com [slash] post-786 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال