خرید پوشاک ترکیهnotice

سگادانلود رایگان بازی مورتال کمبت 5

مورتال کمبت
بازی مورتال کمبت پلیستیشن۲نوع های  مختلفی دارد که بیشتر دوبه دو  یا تیکن میباشد که ما در مورد یکی از جالب ترین ان صحبت میکنیم .این نوع مورتال کمبت مرحله ای است و با بازی های دیگر ان فرق می کند یعنی بازی مورتال کمبت شاولین مانکس  . این بازی بسیار جالب است و شما میتوانید این بازی را به صورت ۲ نفره انجام دهید این بازی از نظر گرافیک و یا زاویه دید هیچ مشکلی ندارد وشمارا از راضی نگه می دارد. من رمز های قدرت را برای شما مینویسم .  ((دوستان این رمز ها رو باید زمانی که صفحه سیاه میشود و از شما رمزی برای قدرت زدن میخواهد بزنید ))

 


Kung Lao Fatalities:
Fatality 1: LEFT, UP, RIGHT, RIGHT, QUICK
Fatality 2: RIGHT, RIGHT, RIGHT, RIGHT, QUICK
Fatality 3: UP, UP, UP, RIGHT, QUICK
Fatality 4: UP, UP, UP, DOWN, QUICK
Fatality 5: LEFT, RIGHT, LEFT, DOWN, QUICK
Fatality 6: LEFT, RIGHT, LEFT, LEFT, QUICK
Fatality 7: UP, UP, LEFT, UP, QUICK
Fatality 8: UP, DOWN, UP, RIGHT, QUICK
Fatality 9: RIGHT, RIGHT, UP, UP, QUICK
Mutality 1: UP, RIGHT, DOWN, LEFT, LAUNCH
Mutality 2: LEFT, RIGHT, RIGHT, LEFT, LAUNCH
Brutality 1: LEFT, LEFT, UP, UP, POWER

Liu-Kang Fatalities:

Fatality 1: DOWN, LEFT, RIGHT, UP, QUICK
Fatality 2: DOWN, LEFT, UP, RIGHT, QUICK
Fatality 3: LEFT, UP, UP, RIGHT, QUICK
Fatality 4: LEFT, RIGHT, DOWN, DOWN, QUICK
Fatality 5: UP, RIGHT, DOWN, LEFT, QUICK
Fatality 6: DOWN, RIGHT, LEFT, LEFT, QUICK
Fatality 7: LEFT, LEFT, LEFT, UP, QUICK
Fatality 8: RIGHT, UP, RIGHT, UP, QUICK
Mutality 1: UP, DOWN, UP, DOWN, LAUNCH
Brutality 1: RIGHT, UP, DOWN, DOWN, POWER

Baraka Fatalities (VS Mode):

Fatality 1: DOWN, LEFT, RIGHT, RIGHT, QUICK
Fatality 2: LEFT, LEFT, LEFT, LEFT, QUICK

Johnny Cage Fatalities (VS Mode):

Fatality 1: DOWN, DOWN, RIGHT, RIGHT, QUICK
fatality 2: RIGHT, RIGHT, RIGHT, RIGHT, QUICK


Kitana Fatalities (VS Mode):

Fatality 1: LEFT, LEFT, RIGHT, RIGHT, QUICK
Fatality 2: RIGHT, RIGHT, RIGHT, RIGHT, QUICK

Reptile Fatalities (VS Mode):

Fatality 1: LEFT, RIGHT, LEFT, DOWN, QUICK
Fatality 2: LEFT, LEFT, LEFT, DOWN, QUICK

Sub-Zero Fatalities:

Fatality 1: RIGHT, DOWN, RIGHT, RIGHT, QUICK
Fatality 2: LEFT, LEFT, DOWN, RIGHT, QUICK
Fatality 3: RIGHT, RIGHT, DOWN, RIGHT, QUICK
Mutality 1: UP, UP, DOWN, UP, LAUNCH

Scorpion Fatalities:

Fatality 1: UP, UP, DOWN, DOWN, QUICK
Fatality 2: RIGHT, DOWN, RIGHT, RIGHT, QUICK
Mutality 1: DOWN, DOWN, DOWN, UP, LAUNCH                        منبع : www [dot] bazi2000 [dot] blogfa [dot] com [slash] post-2 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال