خرید پوشاک ترکیهnotice

شرایط اقلیمی تهران دانلود

مدل SWOT، مدل AHP

به نام خدا

سلام به همه دوستان و علاقمندان به جغرافیا

 

      در این پست، درباره مدلهای تصمیم گیری SWOT و AHP، فایل های آموزشی ارائه و در پایان هر مدل نیز تعدادی مقاله جهت دانلود قرار داده شده است.

 

 

 

آموزش گام به گام

 

مدل برنامه ریزی راهبردی (SWOT)

 

 

 

       مدل برنامه ریزی راهبردی یا استراتژیک SWOT = (strength & weaknesses & opportunity & threats )، در واقع شیوه ای برای تصمیم گیری و انتخاب یک راهکار و دستور در امور مختلف بوده ولی در مباحث علمی از سری مدلهای تصمیم گیری است که در جهت تعیین استراتژی و راهبرد بلند مدت یا کوتاه مدت و ایجاد تصمیمات بزرگ و کلیدی در باب مسائل و موضوعات مختلف، طراحی شده است. این مدل می تواند برای یک سازمان یا شرکتی یا برای یک منطقه جغرافیایی خاصی و یا موضوع و مسئله ای که در واقع به نوعی با آن درگیر هستیم، طراحی شود و در واقع کار اصلی آن تعیین راهبرد برای بهبود کارایی یا وضعیت می باشد.

       این مدل از دو ماتریس عوامل درونی و بیرونی تشکیل شده است. عوامل درونی مربوط به نقاط ضعف (W) و قوت (S) یک مجموعه یا منطقه یا موضوع و عوامل بیرونی مربوط به فرصتها (O) و تهدیدهای (T) یک منطقه یا سیستم می باشد. در این روش از طریق فرایند مصاحبه این عوامل تعیین و توسط فرایند پرسشنامه، ارزش گذاری شده و سپس چهار نوع راهبرد یا استراتژی (تهاجمی، تدافعی، رقابتی و محافظه کارانه) تعیین و در نهایت وضعیت راهبردها بر روی محور مشخص می گردد.

 

در فایل زیر می توانید مراحل مدل SWOT را به صورت گام به گام مطالعه کنید:

 

حجم فایل: 199 کیلوبایت

 

 

 

دانلود  فایل آموزشی  درباره مدل SWOT

 

      این فایل که به صورت powerpoint می باشد، در ابتدا توضیحاتی درباره برنامه ریزی و استراتژی داده و سپس مراحل مدل را شرح داده است که با فایل بالایی تفاوت جزئی دارد.

 

 

حجم فایل: 57 / 2  مگابایت

 

_________________________________________________________________

 

 

 

 

دانلود 35 مقاله علمی - پژوهشی درباره مدل SWOT

 

 

       

       مدل برنامه ریزی راهبردی در ابتدا مربوط به مدیریت و مسائل سازمانی بود و بیشتر موضوعات تحقیق در این حوزه خلاصه می شد ولی در سالهای اخیر این مدل وارد جغرافیا و سایر علوم مرتبط شده و مقالات و تحقیق و پروژه های متعددی یا این روش منتشر شده است. در حوزه جغرافیا با استفاده از این روش درباره توسعه گردشگری و پتانسیل سنجی و امکان سنجی توسعه روستایی، مکان یابی جغرافیایی و تعیین بهترین راهکار و راهبرد توسعه شهری و روستایی و ...مقالاتی متعددی نوشته شده است. در این بخش 35 مقاله جغرافیایی علمی - پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی و خارج از حوزه جغرافیا جهت دانلود قرار داده شده است.

 

 

مقالات مرتبط با جغرافیا (13 مقاله)

 

 

حجم فایل: 185 / 6 مگابایت

 

 

مقالات مرتبط با سایر علوم (16 مقاله)

 

                                                               

حجم فایل: 22 / 5 مگابایت

 

 

مقالات بین المللی (6 مقاله)

 

حجم فایل: 54 / 1 مگابایت

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

آموزش گام به گام و تصویری

 

مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

 

 

                                      

 

 

      

      یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در 1980 مطرح شد که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده است. AHP روشی منعطف, قوی و ساده می باشد که برای تصمیم گیری در شرایطی که معیار های تصمیم گیری متضاد انتخاب بین گزینه ها را با مشکل مواجه کرده, کاربرد دارد.  این مدل با شناسایی و اولویت بندی عناصر تصمیم گیری شروع می شود. این عناصر شامل اهداف, معیارها و زیرمعیار ها می باشد. فرآیند شناسایی این عناصر و ارتباط بین آنها در نهایت منجر به ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی می شود.

     

       در مدل AHP معیارها بر اساس هدف و زیرمعیارها بر اساس معیارها به صورت زوجی و در یک ماتریس مقایسه شده و از 1 تا 9 بر اساس میزان اثرگذاری ضریب می گیرند و در نهایت ضریب نهایی زیر معیارها محاسبه می شود. این مدل می تواند گزینه یا آلترناتیو داشته باشد که شما از بین آنها بهترین را انتخاب کنید. در این صورت باید گزینه ها نیز با همدیگر مقایسه زوجی شده و ضریب گرفته و در ضرب زیرمعیارها ضرب گردند تا ضریب نهایی هر گزینه مشخص و بر اساس آن بهترین انتخاب شود. محاسبات در این مدل به صورت خطی بوده و بدون در نظر گرفتن وابستگی بین معیارها و زیر معیارها است.

 

      در این بخش دو فایل آموزشی گام به گام و تصویری به فرمت پاورپوینت قرار داده شده است که مراحل محاسبه مدل همراه با چند نمونه انجام شده را نشان داده است.

 

 

فایل آموزشی اول

 

 

حجم فایل: 987 کیلوبایت

 

 

فایل آموزشی دوم

 

 

حجم فایل: 34 / 1 مگابایت

 

________________________________________________________

 

 

 

 

دانلود 36 مقاله علمی - پژوهشی درباره مدل AHP

 

  

 

      کارکرد اصلی مدل AHP انتخاب بهترین تصمیم یا بهترین راهکار  و یا انتخاب بهترین مکان و در کل انتخاب بهترین گزینه می باشد. بنابراین طبیعی است که این مدل، یک مدل عمومی برای رشته های مختلف است و جغرافیا نیز از مجموعه رشته هایی است که از این مدل در تحقیقات خود استفاده می کند. از این مدل می توان در انواع مکان یابی های جغرافیایی (مکان یابی شهری و روستایی، توسعه بهینه، مناطق کم خطر و پر خطر، پهنه بندی ها ، تعیین مناطق مستعد و ...)، تعیین الگوها و شرایط، تعیین بهترین راهکار و ... استفاده کرد. نکته مثبت استفاده از این مدل در جغرافیا، استفاده از نقشه جهت نشان دادن میزان ارزش هر معیار و در واقع پهنه بندی و حدف گزینه و به جای آن نمایش تغییرات به صورت نقشه است.

     در سالهای گذشته مقالات متعددی درباره مدل AHP در حوزه جغرافیا و علوم دیگر نوشته شده است. در اینجا 36 مقاله معتبر علمی - پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی جهت دانلود قرار داده شده است.

 

  

مقالات با موضوعات جغرافیایی

 

این مقالات در سه بخش ارائه شده است:

 

 

بخش اول (4 مقاله)

 

حجم فایل: 6 مگابایت

 

 

بخش دوم (11 مقاله)

 

حجم فایل: 95 / 5 مگابایت

 

 

بخش سوم (4 مقاله)

 

حجم فایل: 63 / 4 مگابایت

 

 

مقالات با موضوعات مختلف (12 مقاله)

 

حجم فایل: 70 / 4 مگابایت

 

 

 

مقالات بین المللی (5 مقاله)

 

حجم فایل: 11 / 2 مگابایت

 

 منبع : geographybank [dot] blogfa [dot] com [slash] post-6 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال