خرید پوشاک ترکیهnotice
برچسب :

عکس هامان سوزان

دانلود ایرانی

جشن پوريم هالوکاست ايرانی يا هامان سوزان
        جشن استر

  نکته ای که همواره مورد پرسش بوده ماجرای استر است که تا حدی در لايه ابهام قرار دارد. قضيه استر از اين قرار است که پس از دوران کورش و داريوش و خشايارشا حضور يهوديان در ايران کاملا تثبيت شد انها حق ازادی در برپايی اعمال مذهبی و برابری حقوق و معافيت در جنگ را داشتند . کم کم در بازار پايتخت و ديگر شهر ها نيز وارد گشتند. حتی در دربار هم مشهود گشت و يکی از مشاوران شاه شخصی به نام مرده خای بود.

در رواياتی که از داستان استر می شود اين گونه آمده است : شبی در دربار شهريار ايرانی جشنی ترتيب داده ميشود و شهريار مست از باده شراب به ملکه وشتی دستور ميدهد خود را به درباريان بنماياند. ملکه از اين کار امتناع کرده و شاه خشمگين در جستجوی سوگلی ديگری برای خود ميگردد. البته در تلمود از اين پادشاه به نام خشايارشا اسم برده شده و حتی در برخی جاها به نام کورش ولی همگان  با استناد به تمام مدارک معتبر ايرانی و خارجی معترفند که کورش داريوش و خشايارشا تمام عمر تنها يک همسر داشتند مرده خای از اين فرصت به دست امده  کمال استفاده را ميکند و  درصدد بر می ايد تا برادر زاده خود به نام استر را کانديد نمايد البته با مخفی نگاهداشتن کيش او.

علت اين کار مرده خای ان است که هامان وزير  اردشير دوم با مشاهده نفوذ بيش از حد يهوديان در بازار و دربار و ديگر محافل بر ان ميشود که از اين نفوذ بکاهد . شبی که شهريار اردشير مست بود استر و مردهخای از او قراردادی را گرفتند که طبق آن مجاز باشند هر گونه اقدامی را عليه دشمنان خود انجام دهند.

فقط در عرض ۳ روز به فرمان استر  بر طبق عهد عتيق ۷۵ هزار ايرانی  شامل استانداران همسران و کودکان انها   کشته شدند که ۵۰۰ نفر در پايتخت ازجمله هامان همسر و ۱۰ پسر او بودند.

پس از اين واقعه استر به عنوان حامی و قديسه يهوديان شناخته شد و ارامگاه استر و مرده خای در همدان سالانه زيارت گاه خاص يهوديان جهان ميباشد.

هر سال جشن پوريم  در  اطراف و اکناف جهان بر گزار ميشود از جمله در ايران. مجسمه ای به عنوان هامان ايرانی درست ميکنند و گردنش را ميزنند و او را می سوزانند .

خاخام های يهودی در قرن اول ميلادی که به تدوين تورات مبادرت ورزيدند بر ان بودند تا از نوشتن اين حادثه پرهيز کنند و نوشتن ان را باعث نفرت جهانيان از قوم يهود ميدانستند ولی با اين حال عده ای نيز ان را باعث افتخار يهوديت ميدانستند و نوشتند.    مارتين لوتر پيشوای پرو تستانها از اين واقعه اظهار تاسف ميکند و در کتابش نوشته است کاش هم چنين  چيزی وجود نداشت.

حتی ميکل آنژ در سقف نمازخانه سيس تين در واتيکان اين واقعه را نقاشی کرده است و تصوير هامان را همانند مسيح مصلوب و مظلوم به نمايش در اورده است.

                                        تاريخ سرزمين ما

   تاريخ پادشاهی ايران در رژيم پهلوی يا متون تاريخی از ۳۵۰۰ سال پيش يعنی تاج گذاری  کوروش در حاليکه تاريخ  ايران بسيار ريشه دارتر از اين زمان است . قبل از زمان کوروش  ايران دارای تاريخ پادشاهی بود که مادها اعقاب کرد ها آن را پايه گذاری کردند و به دليل روابط حسنه ای که با بابلی ها و به خصوص بخت التصر يا کبودنسر داشتند اين سلسله بسيار مهجور مانده است . . دختر هوخشتر شاهزاده سميراميس همسر بخت النصر بوده است که باغ های معلق بابل به خاطر او بر پا شدند . قبل از  ماد ها نيز لولوبی ها که اعقاب لر ها بودند. و ماناها    اورارتوها و هالدی ها و مهم تر از همه قوم تازه کشف شده آرت ها که پادشاهی آنها و روابط بسيار خوب ان ها با ميان رودان (بين النهرين)   قدمتی بيشتر از هر پادشاهی در جهان دارد.

                                     سه فرزانه پارسی

 در زمان شهريار مهرداد اشکانی همزمان با ميلاد عيسی مسيح سه دانشمند و فرزانه پارسی رهسپار فلسطين ميشوند تا اين ميلاد فرخنده را تبريک گفته و مراتب سر سپردگی خود را  اعلام دارند (عهد جديد)  اين سه مرد پارسی که کشته ميشوند پيکر ان ها به قولی در کليسای جامع کلن المان است .

هر ساله در مراسم تاتر گونه ای که در رم در سالروز مسيح بر گزار می گردد . از اين سه نفر به نام سه مرد شرقی  نام برده ميشود در حاليکه لباس های عربی دارند.

       

  اطلاعات بیشتر

 

منابع : ۱. عهد عتيق تلمود ماجرای استر

          ۲. فرزندان استر  هومن سرشار  ناشر مرکز يهوديان خارج از کشور ( پوريم )

          ۳. سايت ايرانين هيستوریمنبع : emran [dot] blogfa [dot] com [slash] post-24 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال