خرید پوشاک ترکیهnotice

فرترن 77 را دانلود کن

مقالات
با سلام و خسته نباشيد

در اين پست، CV علمي دكتر ابوالقاسم شريف زاده آپلود خواهد شد.

( در صورت بروز هرگونه مشكل، ما را از طريق سامانه نظرات آگاه نماييد. )

با تشكر : محمد اسماعيلي اول

1- شناسايي و اولويت بندي جهت گيري هاي راهبردي بهسازي نظام تحقيقات كشاورزي كشور، ابوالقاسم شريف زاده ، علي اسدي ، محمد مختار نيا ، غلامحسين عبدالله زاده  و مهنوش شريفي ، مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران، دوره 2-40 ، شماره 4،  1388، (119-129)

bدانلود کن/b

2 – واكاوي ساز وكارها و محدوديت هاي تخصصي شدن خدمات ترويج كشاورزي در ايران ،مهنوش شريفي ، هوشنگ ايرواني ، ابوالقاسم شريف زاده و احمد رضوانفر ، مجله علوم كشاورزي ايران، دوره ٣٩ , شماره ٣، 1387، (21-35)

bدانلود کن/b

3 - شناسايي و تحليل صلاحيت هاي تسهيلگري كارگزاران ترويج كشاورزي كشور، مهنوش شريفي ، سيد محمود حسيني ، هوشنگ ايرواني و ابوالقاسم شريف زاده، دوره ٣٩ , شماره ٣، 1387، (49-37)

bدانلود کن/b

4 - واکاوي سازه هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه هاي اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي، فتح اله صادقي ، سيد محمود حسيني  ، احمد رضوانفر، ابوالقاسم شريف زاده و پگاه مريدالسادات، مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره 2-40 ، شماره 4، 1388، (77-69)

bدانلود کن/b

5 - بررسي سبك‌هاي يادگيري دانشجويان كشاورزي دانشگاه ازاد اسلامي واحد تاكستان، علي‌اصغر ميرك‌زاده، فرشته غياثوند غياثي، ابوالقاسم شريف زاده و مهنوش شريفی، مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي، دوره 40-2، شماره 4، 79-89

bدانلود کن/b

6 - ارزيابي اثربخشي درس عمليات كشاورزي: مورد دانشكده كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، محمدرضا محبوبي، ابوالقاسم شريف‌زاده ،مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي، دوره 40-2، شماره 4، 109-118 ، 1388

bدانلود کن/b

7 – روايتي از آسيب‌پذيري جوامع روستايي و عشايري در نتيجه بحران خشكسالي در استان كرمان، سيد محمود حسيني، ابوالقاسم شريف‌زاده، سعيد غلامرضايي، نخستين همايش ملي توسعه پايدار روستايي دانشگاه رازي كرمانشاه، 1388

bدانلود کن/b

8 - طراحي نهضت اشتغال روستايي: با تاكيد بر كارآفريني، سعيد غلامرضايي، ابوالقاسم شريف‌زاده، نخستين همايش ملي توسعه پايدار روستايي دانشگاه رازي كرمانشاه، 1388

bدانلود کن/b

9 - تبیین سازوکارهای بهینه سازی سازه های بومی جمع آوری آبهای سطحی (مطالعه موردی: استان بوشهر)، محسن اسمعیلی- واحد بردی شیخ- ابوالقاسم شریف زاده، چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاک کرمان، آذر ماه 88

bدانلود کن/b

10 – الگوي پركسيس سه‌گانه: هسته يادگيري كارآفرينانه در آموزش كارآفريني، ابوالقاسم شريف‌زاده، سعيد غلامرضايي، کنفرانس" آموزش مهندسی در1404 "– دانشگاه تهران- پردیس دانشکده های فنی، 1388

bدانلود کن/b


بزودي بقيه مقالات ثبت خواهد شدمنبع : www [dot] sharifknowledge [dot] blogfa [dot] com [slash] post-29 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال