خرید پوشاک ترکیهnotice
برچسب :

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

دانلود کتاب مدیریت مهدی الوانی

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی
معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

در این بخش سعی شده جامعیت منابع رعایت گردد لذا مناسب است پس از بررسی منابع ، نسبت به انتخاب بهترین و مهمترین منابع اقدام نمایید .

با اینحال سایت در راستای فعالیت مشاوره ای خود، تعدادی از کتب مهمتر را در هر گروه با ستاره مشخص می نماید. بدیهی است تصمیم نهایی در انتخاب منابع بر عهده داوطلب است.

ردیف

نام کتاب

تألیف

توضیحات

زبان عمومی و تخصصی

1

504 Essential Words *

 

 

2

Barron's essential words for the TOEFL*

 

 

3

زبان تخصصی مدیریت *

آرمان اشراقی

انتشارات نگاه دانش

4

زبان تخصصی مدیریت (با تاکید بر استراتژی های درک مطلب)*

محمدرضا ناصرزاده - یاشاردهدشتی

انتشارات نگاه دانش نوین

5

زبان عمومی کارشناسی ارشد *

آرمان اشراقی

انتشارات پیک مروا

6 زبان عمومی محمدرضا ناصرزاده - یاشاردهدشتی انتشارات نگاه دانش 7

زبان عمومی کارشناسی ارشد

داور ونوس، مهرداد پرچ

انتشارات کتابخانه فرهنگ

8

زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته)

داور ونوس

انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

9

زبان تخصصی مدیریت (GMAT)

داور ونوس - پگاه شاپوری

انتشارات نگاه دانش

10

متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی

استونر- فریمن- برگزیده حسن اسماعیل پور و آرمان اشراقی

انتشارات نگاه دانش

11

لغات تخصصی و متون درک مطلب مدیریت

داور ونوس، مهرداد پرچ

انتشارات کتابخانه فرهنگ

12

سوال های چند گزینه ای زبان تخصصی مدیریت

اسدالله کردنائیج

کتاب مهربان نشر

13

گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد

وحید عسگری

کانون فرهنگی آموزش

14

Management - A global perspective

Weihrich, Koontz

انتشارات ترمه

15

30 آزمون زبان عمومی و تخصصی مدیریت

ناصر عسگری

انتشارات کتابخانه فرهنگ

16

جزوه 932 واژه ضروری برای زبان تخصصی مدیریت

علی یونسیان

دانلود از سایت مدیر

تئوریهای مدیریت

1 مبانی سازمان و مدیریت * علی رضائیان انتشارات سمت

2

مدیریت عمومی *

مهدی الوانی

نشر نی

3 مبانی مدیریت رفتار سازمانی * علی رضائیان انتشارات سمت

4

مدیریت منابع انسانی *

اسفندیار سعادت

انتشارات سمت

5

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم *

علی رضائیان

انتشارات سمت

6

تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی *

استیفن رابینز - ترجمه الوانی و دانائی فرد انتشارات صفار - اشراقی 7

مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد تئوریهای مدیریت*

داور ونوس و مهرداد پرچ

انتشارات مهربان نشر

8

تستهای تالیفی کتابهای مدیریت عمومی الوانی، مبانی سازمان، رفتار سازمانی و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های رضاییان، تئوری سازمان و مبانی رفتار سازمانی رابینز، منابع انسانی سعادت، تئوری و طراحی سازمان دفت، اصول و مبانی مدیریت جاسبی، سازمان و مدیریت نجف بیگی

سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

9

مبانی رفتار سازمانی

استیفن رابینز - ترجمه اعرابی و پارساییان

انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

10

مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی

علی اکبر افجه

انتشارات سمت

11

مبانی تئوری و طراحی سازمان

ریچارد ال دفت - ترجمه پارسائیان و اعرابی

انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

12

مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان - 2جلد

سید رضا سید جوادین

انتشارات نگاه دانش

13

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

شمس السادات زاهدی

انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

14

مدیریت منابع انسانی

سید حسین ابطحی

انتشارات دانشگاه پیام نور

15 مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت سیدرضاسیدجوادین، سیدمحمدرضا ناصرزاده انتشارات نگاه دانش

16

تئوریهای مدیریت

سید اباذر نورحسینی - احمد صداقت

انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

اقتصاد کلان

1

اقتصاد کلان *

محسن نظری

انتشارات نگاه دانش

2

2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان

محسن نظری

انتشارات نگاه دانش

3

مجموعه سوالات چهارگزینه ای اقتصاد کلان

تیمور رحمانی

انتشارات ترمه

اقتصاد خرد

1

اقتصاد خرد *

محسن نظری

انتشارات نگاه دانش

2

2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد

محسن نظری

انتشارات نگاه دانش

3

تئوری و مسائل اقتصاد خرد

دومنیک سالواتوره - ترجمه حمیدرضا ارباب

نشر نی

ریاضیات

1

ریاضیات *

هادی رنجبران

نشر کتاب دانشگاهی

2

ریاضیات عمومی

امید محمودیان

انتشارات نگاه دانش

3

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

اکبر عالم تبریز - محمد فاریابی باسمنج

انتشارات صفار - اشراقی

4

تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد

مسعود نیکوکار

گسترش علوم پایه

5

ریاضیات کاربردی

وحید ناصحی فر

انتشارات پوران پژوهش

آمار

1

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) *

عادل آذر - مومنی

انتشارات سمت

2

آمار و احتمال *

هادی رنجبران

نشر کتاب دانشگاهی

3

درس و کنکور آمار و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و حسابداری

مسعود نیکوکار

گسترش علوم پایه

4

آمار کاربردی

وحید ناصحی فر و دیگران

نشر ترمه

5

آمار و احتمال

محسن طورانی

زیتون سبز

مالیه عمومی

1

مالیه عمومی *

تقوی وابوطالب

انتشارات کتابخانه فروردین

2

مالیه عمومی و خط مشی دولتها

غلامرضا عزیزی

انتشارات شهرآشوب

3

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

رنگریز - خورشیدی

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

بودجه

1

بودجه و بودجه ریزی *

داود کیاکجوری

 

2

اصول و مبانی نظام نوین بودجه در ایران

مرتضی موسی خانی - مسعود منشی زاده

دانشگاه آزاد قزوین

3

بودجه ریزی دولتی در ایران

علیرضا فرزیب

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

4

تنظیم و کنترل بودجه

مهدی ابراهیمی نژاد و اسفندیار فرج وند

انتشارات سمت

حسابداری دولتی

1

اصول و کاربرد حسابداری دولتی در سازمانهای غیر انتفاعی *

اقوامی - باباجانی

انتشارات سمت

2

حسابداری و کنترلهای مالی دولتی *

جعفر باباجانی

دانشگاه علامه طباطبایی

3

حسابداری دولتی

سیدمهدی محمدحسینی

انتشارات پوران پژوهش

4

مجموعه جامع و طبقه بندی شده حسابداری دولتی

حیدر احمدی، فرزانه جلالی علی آبادی

انتشارات کتابخانه فرهنگ

5

حسابداری دولتی

پرویز سعیدی

انتشارات نگاه دانش

کلیه دروس

1

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد اول (دروس عمومی) *

گروه مولفان

انتشارات نگاه دانش

2

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد دوم (دروس تخصصی) *

گروه مولفان

انتشارات نگاه دانش


 
 


 


 منبع : salameasheghone [dot] blogfa [dot] com [slash] post-43 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال