خرید پوشاک ترکیهnotice

میهن فارسی چت روم دانلود

جکستان http://chtmihn.ir چت میهن چت روم شمالی ها
پسری از سربازی برای پدرش این طور تلگراف زد : " من کاظم پول لازم " پدرش هم در جواب گفت : " من تراب وضع خراب !"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غضنفر رو برای اولین بار می برند توی هلی کوپتر ، توی آسمان از سمت چپی اش می پرسه : شما گرمتونه ؟ طرف می گه : نه. از سمت راستی اش می پرسه شما گرمتونه ؟ اون یکی هم می گه نه. بعد غضنفر بلند می گه : آقای خلبان هیچ کس گرمش نیست. اون پنکه سقفی رو خاموشش کن  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یه بار یه دیوونه دنبال رئیس بیمارستان می اندازه . خلاصه رئیس بیمارستان رو تو یه بن بست گیر میاره. رئیس بیمارستان با ترس می گه از جون من چی می خوای ؟ دیوونه هه می ره با دست بهش می زنه می گه حالا تو گرگی!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معتادی گفتند با 45 و 46 و 47 و 48 جمله بساز. گفت : چلا پنجه می کشی؟ چلا شیشه می شکنی؟ چلا هف نمی زنی ؟ چلا هشتی ناراحت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یه مسابقه كشتی بین گربه ها یه گربه ی ضعیف مردنی همه رو شكست می ده می ره مرحله فیینال و اونجا هم قهرمان می شه. خبرنگارا ازش می پرسن : رمز قهرمانی شما چه بود ؟ گربه ی لاغر می گه : بشوژه پدر اعتیاد ، من بَبرم!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یه بار یه تیمسار می ره بازدید از ارتش ، یه كفاش می بینه می گه : پسر اینجا چكاره ای ؟ كفاش هول می شه می گه تیمسارم كفاش!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مردی در بستر بیماری افتاده بود و زنش بالای سرش داشت نامه می نوشت. مرد گفت : زن داری چی می نویسی؟ زن می گه : دارم در مورد سلامتی تو به پدرم نامه می نویسم. بعد از چندی زن از شوهرش می پرسه : راستی كلمه ی قبر رو با "قاف" می نویسن یا با "غین"؟!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دو نفر می رن دزدی ، سگ خونه هه بد جوری پارس میکرده اینا میترسیدن برن جلو . یکیشون به اون یکی میگه : نترس برو جلو مگه نشنیدی می گن سگی که پارس میکنه گاز نمی گیره ؟ اون یکی میگه: چرا شنیدم ولی میترسم سگه نشنیده باشه !!!!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دكتر به یارو میگه: دوتا خبر بد دارم. اولیش اینه كه تو فقط بیست و چهار ساعت زنده می مونی. یارو میگه دومیش چیه؟ دومیش اینه كه دیروز یادم رفت اینو بهت بگم!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوووششششش چیست ؟ جد بزرگ ترمز ABS است كه خر با شنیدن آن در جای خود میخكوب می شود و خط ترمز بر جای نمی گذاردــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنبع : delpesar [dot] blogfa [dot] com [slash] post-14 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال