خرید پوشاک ترکیهnotice

2007 دانلوداموزش پاور پوینت

پاور پوینت دروس رشته مدیریت بازرگانی(اسلاید)
 


 كتابهاي آموزشي رشته مديريت بازرگاني دانشگاه پيام نور (كتابها به صورت پاور پوينت Power point مي باشد.)

مدیریت بازرگانی   نام كتاب نوسند فرمت حجم دريافت 1 آمار و كاربرد آن در مديريت 1 الودارDownload - Download 2 اصول حسابداری دكتر حضوری - Download 3 صول حسابداری2 دكتر حضوری Zip - Download 4 اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن دكتر خدابخش Zip - Download 5 اقتصاد خرد خداداد كاشي Zip - Download 1 بازار یابی بین المللی دكترحسینی Zip - Download 2 بازار یابی بین المللی كريمي Zip - Download 3 بازاریابی و مدیریت بازار الوداری Zip - Download 4 بازاریابی و مدیریت بازار دكترحسینی Zip - Download 5 بازاریابی و مدیریت بازار پرهیزگار Zip -   1 بازرگانی بین المللی دكترحسینی Zip - Download 2 بازرگانی بین المللی كريمي Zip - Download 3 بهره‌وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها پرهیزگار Zip - Download 4 بهره‌وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها دكتر خدابخش Zip - Download 5 تجزيه و تحليل سيستمها و روشها پرهیزگار Zip -   1 توسعه اقتصادي دكتر لشكري Zip - Download 2 زبان تخصصي1 ثمر بخش تهراني Zip - Download 3 زبان تخصصي1 منجمي Zip - Download 4 زبان تخصصي2 ثمربخش تهراني Zip - Download 5 زبان تخصصي2 منجمي Zip - Download 1 زبان تخصصي4 ثمر بخش تهراني Zip - Download 2 سازمانهاي بين المللي پولي و مالي دكترحسینی Zip - Download 3 سيستمهاي اطلاعات مديريتي دكترحسینی Zip - Download 4 سيستمهاي خريد ، انبارداري و توزيع دكترحسینی Zip - Download 5 سيستمهاي خريد ، انبارداري و توزي كريمي Zip - Download     1 مدیریت رفتار سازمانی الوداری Zip - Download 2 مدیریت استراتژیک پرهیزگار Zip - Download

 

مدیریت استراتژیک

كريمي

Zip

-

Download

 

مدیریت استراتژیک

دكتر محمودی میمند

Zip

-

Download

 

مديريت تولي

جوكار

Zip

-

Download

 

  

نام كتاب

نوسنده

فرمت

حجم

دريافت

1

بازرگانی بین المللی

دكترحسینی

Zip

-

Download

2

بازرگانی بین المللی

كريمي

Zip

-

Download

3

بهره‌وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها

پرهیزگار

Zip

-

Download

4

بهره‌وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها

دكتر خدابخش

Zip

-

Download

5

تجزيه و تحليل سيستمها و روشها

پرهیزگار

Zip

-

Download

 

 

 

1

توسعه اقتصادي

دكتر لشكري

Zip

-

Download

2

زبان تخصصي1

ثمر بخش تهراني

Zip

-

Download

3

زبان تخصصي1

منجمي

Zip

-

Download

4

زبان تخصصي2

ثمربخش تهراني

Zip

-

Download

5

زبان تخصصي2

منجمي

Zip

-

Download

 

 

 

 

 

 

 

1

زبان تخصصي4

ثمر بخش تهراني

Zip

-

Download

2

سازمانهاي بين المللي پولي و مالي

دكترحسینی

Zip

-

Download

3

سيستمهاي اطلاعات مديريتي

دكترحسینی

Zip

-

Download

4

سيستمهاي خريد ، انبارداري و توزيع

دكترحسینی

Zip

-

Download

5

سيستمهاي خريد ، انبارداري و توزي

كريمي

Zip

-

Download

 

 

 

1

بازار یابی بین المللی

دكترحسینی

Zip

-

Download

2

بازار یابی بین المللی

كريمي

Zip

-

Download

3

بازاریابی و مدیریت بازار

الوداری

Zip

-

Download

4

بازاریابی و مدیریت بازار

دكترحسینی

Zip

-

Download

5

بازاریابی و مدیریت بازار

پرهیزگار

Zip

-

Download

دانشگاه پيام نور

[PPT]

روش تحقيق د کتر محمد  رضا برومند

.........................................................................................

ساختار فايل: Microsoft Powerpoint - نسخه HTML
دانشگاه پيام نور. مديريت مالي 1. رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگاني. هدف کلي درس:. آشنائي با تکنيکهاي حداکثر کردن ثروت و استفاده بهينه از منابع مالي ...

.....................................................................

 [PPT]

مدیریت رفتار سازمانی رشته مدیریت مولف:دکتر زهرا برومند ساختار فايل: Microsoft Powerpoint - نسخه HTML

........................................................................................................

 [PPT] آمار وكاربردهاي آن درمديريت

powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Statics/Amar%20Va%20Karbo...ساختار فايل: Microsoft Powerpoint - نسخه HTML

 

.................................................................................

[PPT]

مديريت منابع انساني ** ساختار فايل: Microsoft Powerpoint - نسخه HTML
فلسفه مديريت منابع انساني بر اين اساس استوار است كه از يك طرف،نيل به اهداف سازماني ...... عدم وجود حفاظهاي لازم در محيط كار; كمبود نور،حرارت و وسايل تهويه ... ...................................................................................................... [PPT] عنوان درس: اقتصاد خرد ساختار فايل: Microsoft Powerpoint - نسخه HTML
دانشگاه پيام نور. دانشكد ه علوم انسا ني. ا قتصا د خرد ... تعريف علم اقتصاد و كاربرد آن; اقتصاد خرد – اقتصاد كلان; سؤالات اساسي اقتصاد; منحني امكانات توليد ...
...................................................................................................... [PPT] Slide 1 ساختار فايل: Microsoft Powerpoint - نسخه HTML
اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان). تعداد واحد درسي: ۳. انتشارات: دانشگاه پيام نور. تهيه کننده اسلايد: دکتر يگانه موسوي جهرمي. Mousavi Jahromi. Ph.D ...

 
از اينجا دانلود كنيد آيين زندگي خيراللهي دانلود كتاب آيين بندگي دكتر قلندري دانلود كتاب انديشه اسلامي 1 خيراللهي دانلود كتاب انديشه اسلامي 1 دكتر علي احمدي دانلود كتاب انديشه اسلامي 1 شجاع منظري دانلود كتاب انديشه اسلامي2 خيراللهي دانلود كتاب انديشه اسلامي2 دكتر علي احمدي دانلود كتاب انسان در اسلام دكتر علي احمدي دانلود كتاب انقلاب اسلامي ایران دكترسعیدی دانلود كتاب انقلاب اسلامي ایران علي ياري دانلود كتاب بهداشت عمومی شهرکی دانلود كتاب تاریخ اسلام شمس الدین دانلود كتاب تاریخ اسلام1 دكتر سعیدی دانلود كتاب تاریخ اسلام2 دكتر سعیدی دانلود كتاب تاريخ تحليلي صدر اسلام خيراللهي دانلود كتاب تاريخ تحليلي صدر اسلام علي ياري دانلود كتاب تفسير موضوعي قرآن خيراللهي دانلود كتاب جمعیت و تنظیم خانواده شهرکی دانلود كتاب جمعیت و تنظیم خانواده مجیدی دانلود كتاب جمعیت و تنظیم خانواده دكتر ناظم دانلود كتاب فارسی عمومی زمانی دانلود كتاب[PPT] جمعيت و تنظيم خانواده(1)منبع : esmaeil2007 [dot] blogfa [dot] com [slash] post-36 [dot] aspx

خرید پوشاک ترکیه

ساعت CK طرح رویال