رساله‌ای در باب رابطه‌ی «عشق» و «فقر»

کسی که پول ندارد برای همسرش کادوی مناسبی بخرد، کسی که باید همسرش را در بیمارستان بستری کند ولی ته جیبش خالی است، اگر احساس بدبختی نکند نه عقل دارد نه عشق. آدم وقتی سنش کمتر است و توان عشق ورزی اش بیشتر، اعتقاد چندانی به پول ندارد. یعنی فکر می کند این عشق است که خوشبختی می آورد و پول چیزی نیست جز چرک کف دست.

درباره نویسنده